Rada hlavního města Prahy schválila endreport projektu Digitální měření energií

11. 1. 2021
image-rada-hlavniho-mesta-prahy-schvalila-endreport-projektu-digitalni-mereni-energii

Praha 18. prosince 2020 – Pražští radní posvětili závěrečnou zprávu projektu „Multiutilitní měření v nájemních bytech hlavního města Prahy“, zkráceně prezentovaného pod názvem „Digitální měření energií“. Kompletní endreport s podrobnými informacemi o ukončení projektu a získaných poznatcích v rámci realizace pilotního provozu si tak nyní mohou zájemci přečíst zde.

Projekt, na kterém se podílela městská společnost Operátor ICT, a.s. (OICT), Magistrát hl. m. Prahy a společnost PREměření, a.s. nabídl ve vybraném bytovém domě ve vlastnictví hl. m. Prahy nový multiutilitní měřící systém, který zajistil kompletní dálkový odečet všech energií (teplo, elektřina, plyn, studená a teplá voda) a naměřené hodnoty přehledně zobrazit ve webové aplikaci nájemcům. 

Ti na základě přehledu spotřeb měli možnost upravit své spotřebitelské chování a v reálném čase sledovat prostřednictvím aplikace, jak se projevuje například zhasnutí světel nebo regulace tepla v místnosti na snížení spotřeby energií. Dalším cílem bylo ověřit funkčnost bezdrátových technologií v historickém objektu,“ uvedl generální ředitel OICT Michal Fišer. Webový portál pro účely projektu poskytla bezplatně společnost PREměření.

V rámci pilotního projektu bylo instalováno v nájemních bytech a komerčních prostorech Vrtbovského paláce celkem 294 měřidel s dálkovým odečtem. Z toho bylo 36 fakturačních plynoměrů, 46 vodoměrů na studenou vodu, 23 vodoměrů na teplou užitkovou vodu, 1 hlavní fakturační vodoměr, 4 fakturační plynoměry a 184 indikátorů topných nákladů. Všechny sensory byly napojeny pomocí 14 přístupových bran do společné sítě založené na technologii Wireless M-BUS. Následně byla data odeslána pomocí GSM sítě na server, kde byla validována, uložena a dále vizualizována pomocí webové aplikace. 

Frekvence odesílání dat byla stanovena podle druhu energií u elektřiny na každých 15 minut, u plynu a vody na 1x za hodinu a u tepla 1x za 24 hodin.  Spolehlivost měřidel při odesílání dat v průběhu celého projektu byla 84,8 %. Ani zbylá data ale nebyla ztracena, měřidlo je pouze odeslalo v následujícím odečtu. Získaná data slouží jako podklady pro rozúčtování nákladů na energie správcem objektu pro jednotlivé nájemce,“ doplnil místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor. Všechny komponenty byly podle jeho slov nakoupeny do majetku OICT z důvodu následného provozu a poskytování dat správci objektu. Životnost celé technologie je minimálně pět let.

Veškeré informace o projektu včetně závěrečné zprávy lze nalézt na webové stránce smartprague.eu/projekty/digitalni-mereni-energii.