Praha se zapojila do mezinárodního inovačního projektu CommuniCity

18. 10. 2023
image-praha-se-zapojila-do-mezinarodniho-inovacniho-projektu-communicity

Česká metropole se stala součástí evropského transformačního projektu CommuniCity, který je zaměřený na občany a digitální řešení sociálních výzev ve městech. V rámci projektu bude realizováno 100 pilotních projektů v městských a příměstských oblastech s cílem posílit postavení marginalizovaných komunit. 

Projekt propojuje firmy, organizace, občanská sdružení, poskytovatele technologií a občany k vývoji řešení pro překonání digitálních a městských výzev. CommuniCity vychází z oceněných evropských i národních a místních inovačních programů, metod, živých laboratoří a platforem. Spojuje poznatky z nich a navrhuje inkluzivní, komunitou řízený, agilní inovační a experimentální model. 

Praha je zapojena do druhého open callu v rámci něhož hledá pilotní řešení dvou vydefinovaných výzev. Ty v sobě spojují potřebu informovat obyvatele o městských datech a z nich vycházejících projektech v méně socio-ekonomicky rozvinutých lokalitách a získávání zpětné vazby a participace těchto obyvatel na plánovaných místních projektech. Projekt je koordinovaný portugalskou městskou společností Porto Digital a realizován v síti partnerských měst napříč Evropou (Amsterdam, Tallinn, Helsinki, Breda, Aarhus).