Praha bude mít lepší kontrolu nad nakládáním s tříděným odpadem

1. 6. 2023
image-praha-bude-mit-lepsi-kontrolu-nad-nakladanim-s-tridenym-odpadem

Moderní město zajišťuje čistotu svého veřejného prostoru mimo jiné optimalizací odpadového hospodářství na základě aktuálních dat získávaných v reálném čase. Praze má s tímto nově pomoci pilotní projekt využívající RFID čipy umístěné na odpadových nádobách na tříděný odpad s horním výsypem. Hlavní město Praha na tomto projektu spolupracuje s městskou společností Operátor ICT a se svozovými společnostmi.

Projekt RFID čipy v odpadových nádobách na tříděný odpad pomůže Praze lépe monitorovat svoz nádob na tříděný odpad a zajistit tak kvalitnější službu pro její obyvatele.

V rámci probíhajícího pilotního projektu byly RFID čipy nainstalovány už na 414 odpadových nádob na papír a plasty s horním výsypem na území MČ Praha 2, Praha 7 a Praha 8. Dále byly na 6 svozových vozidlech umístěny RFID čtečky, které sbírají data o skutečně provedených svozech. „Technologie provádí vše sama, není třeba zásahu svozové posádky. V praxi to funguje tak, že v okamžiku provedení výsypu nádoby, dojde automaticky bezkontaktně k načtení RFID čipu umístěného na nádobě pomocí RFID čtečky instalované na svozovém vozidle,“ vysvětluje princip Petr Suška, ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení ve společnosti Operátor ICT. Tato společnost provozuje také městskou datovou platformu Golemio. „Během prvního kvartálu letošního roku došlo také k integraci dat o skutečně provedených svozech do datové platformy Golemio, která jako jediná v Praze umožňuje vyhodnocovat a interpretovat městská data jako celek,“ doplňuje Petr Suška.

Hlavním cílem pilotní fáze je vybrat a rozhodnout, která ze dvou testovaných technologií je spolehlivější a vhodnější. Označování odpadových nádob RFID štítky také umožňuje jednoznačně identifikovat odpadovou nádobu, jejího majitele a automaticky bezkontaktně evidovat výsyp. Jde o relativně jednoduchou technologii založenou na radiofrekvenční identifikaci, RFID je zkratka Radio Frequency Identification.

Praha a svozové společnosti budou mít on-line přehled o tom, zda svoz tříděného odpadu odpovídá jeho dohodnuté četnosti. Až se vše zaběhne, měl by projekt také pomoci zjednodušit fakturaci, a to jak Odboru ochrany životního prostředí, tak i svozovým společnostem,“ vysvětluje budoucí přínos projektu náměstkyně pro životní prostředí Jana Komrsková.

V rámci pilotu bylo plánováno osadit celkem 1 000 RFID čipů na detekci svozů separačních nádob s horním výsypem. Pro fázi budoucího rutinního provozu se počítá s umístěním až 10 000 RFID čipů.

Pilotní projekt navazuje na Chytrý svoz odpadu, který je v rutinním provozu již od roku 2020. Ten je primárně zaměřen na kontrolu stavu a skutečné naplněnosti sběrných nádob na separovaný odpad za pomoci IoT senzorů, které jsou umístěné převážně v podzemních nádobách a nádobách se spodním výsypem. V průběhu let 2021–2022 došlo k rozšíření projektu na aktuálně cca 1200 kusů senzorů. Do budoucna je plánováno rozšíření senzorických řešení do všech separačních nádob se spodním výsypem na území hl. m. Prahy, tj. do cca 7000 ks sběrných nádob.