Operátor ICT připravil pro Prahu analýzu věnující se spotřebě energií v budovách ve vlastnictví města

14. 5. 2020
image-operator-ict-pripravil-pro-prahu-analyzu-venujici-se-spotrebe-energii-v-budovach-ve-vlastnictvi-mesta

Praha 15. 5. 2020 – Pražská městská společnost Operátor ICT (OICT) zpracovala pro českou metropoli veřejnou analýzu zaměřenou na data týkající se spotřeb energií v budovách ve vlastnictví města. Analyzovaná data jsou produktem ostatních projektů spadajících do koncepce Smart Prague 2030 zaměřujících se na energetiku a jsou publikovaná prostřednictvím datové platformy hlavního města Prahy Golemio.

Projektová kancelář Smart Prague společně s datovou platformou hlavního města Prahy Golemio zpracovala analýzu zaměřenou na data týkající se spotřeb energií v budovách ve vlastnictví hlavního města republiky. V interaktivním reportu publikovaném na webu Smart Prague nebo golemio.cz si můžete prohlédnout informace o energetických vlastnostech celkem 94 budov hlavního města Prahy, které byly do projektu zahrnuty. Analýza vznikla díky datům získaným z projektů Energetický ekosystém, Komplexní řízení energetiky a EPC, vycházejících z koncepce Smart Prague do roku 2030 a vyvíjených v projektové kanceláři OICT. 

„Do této chvíle v Praze neexistoval komplexní přehled o energetické náročnosti jednotlivých budov ve vlastnictví města. Získaná data umožnují identifikovat nehospodárné využití energií ve vybraných objektech Prahy a navrhnout systém efektivního energetického managementu, který by mohl být následně využíván pro všechny budovy, jež jsou majetkem hlavního města Prahy,“ , uvádí Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti OICT, která má projekt na starosti.

Dashboardy, které data graficky znázorňují, se zaměřují jak na potenciál úspor vlivem zavedení úsporných opatření na obálce budovy (zateplení, výměna oken), tak i technických (LED osvětlení, účinnější zdroje vytápění apod.). Můžeme zde také sledovat spotřebu energií u vybraných městských budov, kde byly instalovány dálkové odečty měření spotřeb energií. Velkým přínosem analýzy je snoubení přehledu stavu budov a sledování spotřeb energií, které má nyní město na jednom místě. Přehlednost dat také pomáhá efektivnímu řízení a správě majetku města.

Jednotný energetický management adaptovaný na potřeby Prahy je součástí koncepce Smart Prague do roku 2030, která definovala oblast Chytré budovy a energie jako jeden ze základních pilířů zavádění inovativních řešení v hlavním městě. V tuto chvíli máme k dispozici například data o centrální evidenci historických spotřeb jednotlivých budov, která nám umožní identifikovat možnosti zefektivnění hodnoty spotřeb a následně navrhnout jednotné metodické postupy,doplňuje Matej Šandor, místopředseda představenstva společnosti OICT, pod nějž spadají mimo jiné i projekty Smart Prague.  

Jedním z důležitých aspektů projektu je zaměření se na snižování spotřeby energií v české metropoli. Hlavní město Praha se v rámci klimatického závazku zavázalo k postupnému snižování energetické náročnosti budov, s čímž úzce souvisí také snižování produkce emisí CO2. V publikované analýze najdeme souhrnný přehled budov, na kterých byla uskutečněna energetická opatření, ale také i potenciál úspor spotřeby energií. Předpokládaná energetická úspora při zavedení navržených opatření může být až 15 %. 

Více na: smartprague.eu/projekty/energetika-v-budovach-hlavniho-mesta-prahy