OICT otestuje novou technologii pro měření hladiny zaplněnosti v odpadových nádobách

25. 10. 2020
image-oict-otestuje-novou-technologii-pro-mereni-hladiny-zaplnenosti-v-odpadovych-nadobach

Městská společnost OICT se chystá otestovat v rámci nástroje pro měření hladiny zaplněnosti v odpadových nádobách nový typ senzorů v nádobách na separovaný odpad. Nástroj poskytuje data, která využívají kolegové z Odboru ochrany prostředí MHMP pro lepší nastavení frekvence svozů u jednotlivých nádob tak, aby lépe odpovídala jejich výtěžnosti.  Nástroj tak pomáhá zpřesnit rozhodování o směřování výdajů v oblasti investic do četnosti svozů. Aktuálně použité senzory, kterých je v pražských ulicích 424 ks, fungují na principu ultrazvuku, ty nové na principu infračerveného laseru. To umožňuje snížit energetickou náročnost a zvýšit tak četnost měření, při prodloužení životnosti baterie. U laserového paprsku je navíc možné měnit směr a šířku záběru měření. Nová zařízení využívají pro komunikaci technologii Narrowband IoT (NB-IoT), kterou v ČR provozuje společnost Vodafone Czech Republic a.s., místo dosavadních Sigfox a LoRaWAN. Je možné tak měřit zaplnění i v místech, kde dosavadní sítě nenabízely dostatečné pokrytí.

„Aktuálně se chystáme ve spolupráci se společností Sensority, s.r.o otestovat tento nový typ senzorů. Testování bude probíhat zhruba 4 měsíce na celkem pěti stanovištích ve čtyřech různých městských částech. Hlavním účelem je porovnání funkčních a provozních vlastností dvou různých technologií. To by mělo do budoucna vést ke zpřesnění nástroje,“ vysvětlil generální ředitel OICT Michal Fišer.