Ohlédnutí za letošním ročníkem Prague City Data Congress: den první

27. 10. 2022
image-ohlednuti-za-letosnim-rocnikem-prague-city-data-congress-den-prvni

V polovině září jsme do Prahy pozvali expertky a experty, aby své zajímavé projekty představili na již čtvrtém ročníku mezinárodní konference Prague City Data Congress (PCDC), která je zaměřená na městská data a jejich využití pro lepší řízení měst i zlepšení života jejich obyvatel. 

Pondělní program kongresu patřil inspirativním prezentacím, vynikajícím workshopům a zájemci se mohli vydat na city walk s úžasnou Štěpánkou Enderle Šmídovou, která se během ní věnovala městské zeleni a klimatické změně. Vybrané pondělní prezentace a moderované debaty s odbornicemi a odborníky jsou ke shlédnutí ze záznamu. Patří mezi ně zahájení PCDC od zástupců organizátora, městské společnosti Operátor ICT (OICT), Benedikta Kotmela a Petra Sušky. Antony Page představil Urban Data Platform a vysvětlil, jak pomáhá městům a regionům řešit otázky klimatu a mobility prostřednictvím dat a opatření. Peter Mante hovořil o etické AI a veřejném prostoru, soustředil se zejména na technologii rozpoznávání afektů, známou spíše pod komerční přezdívkou emocionální umělá inteligence, která se rychle stává nedílnou vrstvou navrhování inteligentních měst. S případovou studií „Přístup k proměně urbanismu v Boloni na základě dat“ seznámil přítomné Leonardo Tadeschi, jehož cílem pozorovací a monitorovací činnosti je shromáždit údaje a informace o dopadech, které způsobují zásahy do veřejného prostoru jeho pravidelní návštěvníci. Jana Zdráhalová a Jan Kurilla používají moderní technologie, se kterými monitorují prostor a popisují, jak se lidé v daném prostoru chovají, a tak díky tomu mají k dispozici informace, které jsou využívány třeba k přípravě informovaných zadání pro architekty a urbanisty. Během své přednášky „Human-centric přístup ke koncepci Smart City: hodnocení lidských zkušeností za pomoci dat“ Eunsu Kim promluvila o tom, kolik toho můžeme hodnotit optikou zaměřenou na člověka - například jak designové zásahy ovlivňují využití veřejných prostranství a zkušenost chodců ve veřejném prostoru, dále se soustředila na hodnocení zkušeností lidí ve městech pomocí otevřených dat a analýzy dat ze sociálních sítí. Na základě svých zkušeností z laboratoře Senseable City Lab při Massachusettském technologickém institutu (MIT) představil Fábio Duarte projekty zaměřené na to, jak můžeme pomocí dat a digitálních technologií porozumět interakci mezi městskou mobilitou a veřejným prostorem. Duarte například představil, co činí některé ulice žádanějšími než jiné, a to za pomoci analýzy statisíců skutečných cest chodců v Bostonu založených na datech z aplikací pro selftracking. Zmíní i projekt budování flotily autonomních lodí pro Amsterdam a během kongresu vedl i interaktivní workshop.

Autorem fotografie je FotoMaly.cz