Konzultace k rozvoji dobíjecí infrastruktury pro elektromobily v Praze jsou v plném proudu

19. 9. 2021
image-konzultace-k-rozvoji-dobijeci-infrastruktury-pro-elektromobily-v-praze-jsou-v-plnem-proudu

Do konce desetiletí má v Praze vzniknout zhruba 4 a půl tisíce dobíjecích stanic pro elektromobily. Předpokládá to strategický dokument Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030, který v únoru letošního roku schválila Rada hl. m. Prahy. K výzvě pražské městské společnosti Operátor ICT, a.s., (OICT) zúčastnit se tržních konzultací k rozvoji dobíjecí infrastruktury se přihlásily téměř dvě desítky společností. 

Cílem OICT je zajistit podklady pro rozpracování dvou nejlépe hodnocených variant Generelu. Právě ukončené tržní konzultace pomohou rozhodnout o tom, která z variant podpory rozvoje veřejného dobíjení je pro Pražany nejvýhodnější, a současně zohlední aktuálních zkušenosti na trhu. 

OICT následně ve spolupráci s partnery z řad městských společností Technologie hl. m. Prahy, Technické správy komunikací, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a dotčených odborů Magistrátu HMP   připraví souhrnný podklad, na jehož základě Rada hl. m. Prahy rozhodne o nejefektivnější variantě rozvoje dobíjecí infrastruktury na území Prahy.