Inovativní technologie pro správu dopravního značení

25. 2. 2020
image-inovativni-technologie-pro-spravu-dopravniho-znaceni

Aktuálně připravujeme v kanceláři Smart Prague zajímavý projekt Inovativní technologie pro správu dopravního značení, jehož pilotní fáze bude spuštěna v druhé polovině tohoto roku. Hlavním cílem projektu je otestování IoT technologie, která poskytne nové informace (GPS pozice, pozice vůči geomagnetickému poli Země, změna polohy od výchozího stavu apod.) u již používaných či instalovaných dopravních značek, a to jak mobilních, tak i pevných. 

Technologie by měla pomoci detekovat změny stavů dopravního značení, jako je otočení, vychýlení způsobené vlivem větru nebo vandalismu, přemístění apod. Typickým příkladem využití této technologie jsou značky blokového čištění, během kterého se musí denně vizuálně kontrolovat několik stovek mobilních značek. Blokové čištění ulic probíhá každoročně od dubna do října, přičemž vozidla určená ke kontrole pozic a vizuální přehlednosti značek najedou ročně v průměru 56 420 km (403 bloků). Díky této technologii může dojít k úspoře až 70 % ročního nájezdu a 8,45 tun CO2. 

V rámci systému dopravního značení na území HMP pravidelně dochází k vandalismu a krádežím, jejichž odhalení je zpravidla nesnadné. Chybějící dopravní značky mohou mít zásadní vliv na bezpečnost účastníků silničního provozu. V případě vandalismu se finančně méně náročná prvotní oprava často nestihne provést včas a následné náklady na pozdější opravu či výměnu jsou mnohokrát vyšší (až 20násobně). Nepřesnost značení z výše zmíněných příčin může mít za následek snížení informovanosti občanů a účastníků silničního provozu. V některých případech mají tato omezení i zásadní vliv na bezpečnost a plynulost provozu.  

Získané informace o stavu značek budou zobrazeny v aktuálně používaném softwaru pro správu dopravního značení, využívaném hlavně uživateli Pražské služby a.s. (PS a.s.) a Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (TSK a.s.). Používáním této technologie by mohlo dojít ke zefektivnění kontrolních procesů, zvýšení bezpečnosti a informovanosti, případně k usnadnění generování finančních a ekonomických úspor. 

Pokud se v pilotním provozu technologie osvědčí, mohou data sloužit nejen městským společnostem, ale i veřejnosti. Dle strategie otevírání dat budou informace občanům poskytnuty skrze aplikaci Moje Praha či přes portál datové platformy města Prahy - Golemio.cz