Hlavní město Praha otestuje inovativní způsob řízení svozu odpadu

17. 12. 2020
image-hlavni-mesto-praha-otestuje-inovativni-zpusob-rizeni-svozu-odpadu

Praha 18. prosince 2020 – Praha připravuje spuštění inovativního projektu spočívajícího v dynamickém svozu odpadu, který městu umožní efektivněji plánovat svoz odpadu. Díky pravidelné kontrole automatizovaných svozových tras bude možné operativně reagovat na změny v produkci odpadu a infrastruktuře města. Tento projekt je podpořen programem Evropské unie pro výzkum a inovace.

Díky moderním a inovativním nástrojům bude Praha schopná cíleně snižovat environmentální zátěž, efektivně využívat kapacitu aktuálně dostupných svozových vozidel a operativně tak reagovat na nastalé změny. Aktuálním příkladem může být třeba probíhající epidemie COVID-19, která významným způsobem proměňuje tradiční vzorce týkající se vytváření odpadu a standardní svozové trasy a frekvence na ně nejsou schopny flexibilně reagovat.  

Města po celém světě čelí výzvám spojeným se vzrůstající urbanizací, neustále se zvyšující produkcí odpadu a nedostatečnou flexibilitou, kterou aktuálně probíhající coronavirová krize ještě posiluje. Inovativní technologie, které budeme v rámci pilotního projektu testovat, navazují na strategii české metropole orientovanou na oběhové hospodářství a udržitelnost. Jsem přesvědčen, že i díky tomuto projektu se Praha stane aktivním hybatelem zelených technologií,“ dodává k pilotnímu projektu Petr Hlubuček, náměstek pražského primátora pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti 

Projekt je realizován díky grantu Evropské rady pro inovace, který získala společnost Sensoneo v konkurenci nejinovativnějších technologických společností z 38 evropských zemí. Grant, který byl zaměřený na projekty podporující cíle evropské Zelené dohody, umožní prokázat benefity celoplošného nasazení unikátního odpadového řešení v oblasti kvality svozových služeb, ekonomiky a v neposlední řadě životního prostředí. Svým rozsahem a používanými inovativními nástroji se jedná o přelomový modelový příklad celoevropského významu. 

Proaktivní přístup a využívání inovativních technologií je součástí městské DNA a naše společnost se snaží moderní technologie v Praze testovat a v maximální možné míře využívat data z těchto projektů. Chytrý svoz odpadu spadá do naší koncepce Smart Prague 2030, která si stanovila jako jednu z priorit bezodpadové město. To by mělo být založeno především na odpovědném a inteligentním odpadovém hospodářství,“ doplňuje generální ředitel pražské městské společnosti Operátor ICT, a.s. Michal Fišer. 

 

Realizace projektu bude zahrnovat: 

  • Analýzu efektivity současného svozu odpadu pro všechny druhý odpadových komodit;
  • vytvoření nových cyklických svozových tras a frekvencí s cílem zvýšit průběžnou efektivitu a kvalitu služeb: kombinace nejkratších možných tras, včasného svozu s ohledem na naplněnost a maximální možné využití kapacity vozidel s dlouhodobým cílem snížit počet vozidel využívaných pro svoz odpadu;
  • svoz odpadu dle automatizovaných svozových tras, které bude možné denně doplňovat 
  • o specifické požadavky jednotlivých operátorů (nové stanoviště svozu odpadu, neočekávaná přeplnění odpadových nádob…);
  • všechna svozová vozidla budou vybavena navigací pro specifické potřeby, která umožní zaměstnávat jako řidiče i osoby, které nemají s danými svozovými trasami a jednotlivými městskými částmi zkušenost;
  • monitoring kontejnerů Asekol pro elektroodpad na celém území Prahy za účelem svozu dle aktuálních potřeb – s cílem vyhnout se zbytečným trasám a svozům a zajistit tak pro obyvatele dostatečnou kapacitu v kontejnerech pro elektroodpad; 
  • vyhodnocení úspěšnosti změn a srovnání s výchozím stavem. 

 

Prahu jsme si zvolili jako jednoho z klíčových partnerů projektu na základě zkušeností s projektem monitorování podzemních kontejnerů. Hlavní město České republiky vnímáme jako jednoho z evropských leaderů v implementaci smart technologií a průkopníka v rámci podpory přechodu na oběhové hospodářství. Jsme přesvědčeni, že městu přinášíme díky našim nástrojům, velikou přidanou hodnotu, kterou dokáže využít v každodenní správě odpadu a pevně věříme, že vyhodnocení projektu ukáže, že města jsou schopná zajišťovat svoz odpadu kvalitně a flexibilně, a to při využití minimálního počtu aut. Tento přístup bude mít pozitivní dopad jak na snížení uhlíkové stopy, tak i na efektivitu využívání zdrojů,“ popisuje Martin Basila, zakladatel a ředitel společnosti Sensoneo.   

Hlavní město Praha získá díky tomuto projektu jedinečnou příležitost jak v terénu otestovat nejinovativnější odpadovou technologii, která má ambici významným způsobem pomoct najíst odpovědi na současné výzvy: efektivnost, transparentnost, optimální využívání svozových vozidel, snížení spotřeby, pružné reagování na změny (nové ulice, nové čtvrtě, nové kontejnery a další). „Digitalizace je obrovskou výzvou i v oblasti odpadového hospodářství. Pražské služby se dlouhodobě věnují hledání a implementování nástrojů, které mohou posouvat řešení svozu odpadu a neustále zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb. Tento projekt logicky navazuje na již zavedené systémy digitalizace v oblasti denního plánování, sledování výkonu v reálném čase a vyhodnocení svozů. Plánování svozových tras pro více než 130 tisíc nádob v Praze je velmi komplexní a náročná úloha a tento projekt nám ji v případě úspěchu může významně zjednodušit“, dodává generální ředitel Pražských služeb, a.s. Patrik Roman.

Díky projektu získáme možnost vybavit čidly většinu kontejnerů na celém území Prahy a tím ještě více zefektivnit sběr vysloužilého elektrozařízení. Očekáváme, že schopnost zajistit v kontejnerech neustále dostatečnou volnou kapacitu podpoří pozitivní přístup občanů města k třídění elektropadu. V plánu máme i částečné zautomatizování organizace svozů," doplňuje Šárka Koháková, manažer logistiky ve společnosti ASEKOL.

 

Příprava projektu začala již koncem letošního roku a spuštění samotného testovacího provozu dynamického svozu odpadu je plánováno na březen 2021. Celý projekt včetně vyhodnocení poběží do září 2022.

 

Tento projekt je podpořen programem Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon2020 v souladu se zněním Dohody č. 101010676.