Data z měřidel pro dálkový odečet hlídají Praze náklady na energie

11. 9. 2022
image-data-z-meridel-pro-dalkovy-odecet-hlidaji-praze-naklady-na-energie-1

Městská společnost Operátor ICT (OICT) zajistí pro Prahu pokračování provozu technologie vzdáleného odečtu spotřeby tepla, elektřiny, plynu a vody. Praha tak získává průběžný přehled o spotřebě energií a vody. Data z měřidel bude OICT současně sbírat a spravovat za účelem jejich analýzy, která odhalí odchylky ve spotřebě oproti standardu. Vyplývá to ze smlouvy, kterou na pondělním zasedání schválili pražští radní.

Poskytování služeb vzdáleného odečtu spotřeby energií a vody navazuje na dvouletý pilotní projekt „Komplexní řízení energetiky v budovách HMP s využitím energetického managementu“. Ten byl letos na jaře ukončen a úspěšně ověřil využívání technologie vzdáleného odečtu v podmínkách magistrátních budov. V průběhu projektu bylo na vzorku dvou desítek objektů zjištěno mimo jiné hned několik příležitostí k úpravám zasmluvněných energetických parametrů, které ve výsledku vedly k celkové roční úspoře takřka 700 tisíc korun.

OICT bude dále zabezpečovat sběr dat z instalovaných měřidel, provoz databáze a analýzu dat. Díky tomu bude mít jak vedení města, tak hlavně správci budov průběžnou kontrolu nad spotřebou energie a vody. Výstupy z měření bude moci hlavní město Praha využít pro další rozvoj zavádění energetického managementu ve svých budovách a své know-how v této oblasti poskytnout v případě zájmu městským částem.

OICT má s projekty zaměřenými na energetický management bohaté zkušenosti a poznatky z jejich realizace sdílí. Provozem technologie dálkového odečtu spotřeby energie a vody jsou získávány velmi kvalitní podklady. Na jejich základě lze pak objektivně upravit spotřebitelské chování a šetřit náklady na energie, což je v době energokrize jedním z klíčových opatření. Pravidelné sledování spotřeb energie a vody a následné řízení spotřeby, tedy provádění energetického managementu usnadní přehledné a názorné grafické výstupy, které jsme nad datovou databází vytvořili. Odchylky od běžného stavu budou vidět na první pohled,“ uvádí generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

Správci budov mohou sledovat hodinové grafy spotřeby energie a vody, aby mohli přesně posoudit, proč dochází ke konkrétním spotřebám energie, a analyzovat anomálie oproti běžnému stavu. „Takřka ihned mohou identifikovat možné úniky vody, optimalizovat spotřebu elektřiny a účinnost výroby tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Pravidelné vyhodnocování spotřeby energie a vody, obzvláště v současné době, je rovněž příležitostí k úpravám zasmluvněných energetických parametrů jako je například denní rezervovaná kapacita plynu, distribuční sazba, rezervovaná kapacita elektřiny,” upřesňuje Stanislav Krňák, který se v OICT věnuje projektům energetického managementu.

Již nyní technologie pro dálkový sběr dat z fakturačních a podružných měřidel spotřeby energie a vody a také technologie pro sběr dat o teplotě funguje v jedenadvaceti nemovitostech deseti organizací, které zřizuje HMP: SŠ automobilní a informatiky, Weilova; Gymnázium Na Vítězné pláni; Hudební škola hl.m. Prahy; Jedličkův ústav a Mateřská škola a Základní škola a Střední škola v Praze 2; Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy, Muzeum hl.m. Prahy; Domov pro seniory Elišky Purkyňové; Domov pro seniory Malešice; Domov pro seniory Chodov.

Projekt probíhá za podpory odboru OCP MHMP, konkrétně oddělení energetického manažera.