Chytrá technologie bude monitorovat stav veřejného prostranství, mimo jiné i šířku záchranářské uličky. Projekt získal 3. místo v soutěži Zlatý erb

18. 5. 2022
image-chytra-technologie-bude-monitorovat-stav-verejneho-prostranstvi-mimo-jine-i-sirku-zachranarske-ulicky-projekt-ziskal-3-misto-v-soutezi-zlaty-erb

Praha 19. 5. 2022 – Projekt, který testuje využití technologie obrazové analýzy a umělé inteligence pro pravidelné monitorování veřejného prostranství v Praze, se v celostátním kole 24. ročníku soutěže Zlatý erb umístil na 3. místě. A to v kategorii nejinovativnější elektronická služba a projekty Smart City. 

Odborná porota na projektu Mobilní monitoring vybraných prvků veřejného prostranství v hl. m. Praze ocenila především využití technologie obrazové analýzy a umělé inteligence. Městská společnost OICT prostřednictvím projektu otestuje možnosti nejmodernějších technologií ke sběru dat a analýze prvků, které se nacházející v městském prostoru okolo nás, jako jsou parkující vozidla, kontejnery na odpad či dopravní značení. Díky tomu se bude mimo jiné průběžně a v reálném čase monitorovat šířka záchranářské uličky pro vozidla integrovaného záchranného sboru v ulicích metropole, nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad nebo stav veřejné komunikace. Získané výsledky se využijí pro efektivnější správu, zvyšování bezpečnosti na komunikacích ve městě nebo územní plánování.

Těší nás, že projekt zaujal odbornou porotu a patří mu 3. místo. Ocenění si samozřejmě velmi vážíme. Náš projekt se zaměřuje primárně na navržení, vybudování a otestování systému na vozidlech, která se v pražských ulicích běžně pohybují a slouží konkrétnímu účelu. Jedná se například o popelářská, rozvážková a jiná vozidla. A tak jednoduše sesbíráme data, která využijeme pro analýzu stavu vozovky a jejího okolí,“ říká Tomáš Barczi, generální ředitel společnosti OICT, která pro hlavní město realizuje inovativní projekty. 

Pomocí umělé inteligence, neuronového učení a počítačového vidění bude systém umět identifikovat v reálném čase a za běžného provozu požadované informace. Zásadní výhodou samozřejmě je, že to bude zvládat po neomezenou dobu a bez zásahu člověka. Systém rozpozná ve veřejném prostranství konkrétní prvek, označí ho, detekuje abnormality a odchylky od výchozího stavu a případně ohodnotí daný incident,“ upřesňuje projektový manažer OICT Vojtěch Štěch.