Virtuální elektrárna

Chytré budovy a energie

image-virtualni-elektrarna

Projekt má za cíl využít volné plochy budov k instalaci fotovoltaických elektráren a jejich centrální řízení principem virtuální elektrárny. Městské části hlavního města často disponují budovami s vysokou energetickou náročností. Výroba bude pokrývat primárně spotřebu elektrické energie v administrativních budovách městské části s možností distribuce mezi nimi podle potřeby. Projekt podpoří snížení nákladů na energie a zavádění udržitelných řešení.

 

Funkce:

  • Vybudování fotovoltaických mini elektráren
  • Zavedení centralizovaného řídícího systému 
  • Ověření konceptu „komunitní výroby energie“

 

Přínos: 

  • Udržitelný zdroj energie
  • Optimalizace distribuce elektřiny
  • Úspora el. energie z distribuční sítě
  • Podpora komunitní výroby energie

 

Stav projektu

Příprava projektu

Městská část Praha 3

Smart Prague Index

Fialový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?