Řízení spotřeby energií v budově

Chytré budovy a energie

image-rizeni-spotreby-energii-v-budove

Projekt má za cíl změnit stávající řízení kvality vnitřního prostředí a energetické náročnosti budovy radnice městské části Praha 2 na inteligentní, řízenou metodou MPC (model predictive control), která bude poskytovat uživatelům maximální komfort při minimalizaci energetické náročnosti.

 

Projekt je postaven na třech základních prvcích:

  1. Základem celého projektu je realizace řízení spotřeby energií metodou MPC.
  2. Měření a vyhodnocování kvality vnitřního prostředí pro MPC v relaci s vnějším prostředí
  3. Vlastní ekologický zdroj elektrické energie v podobě fotovoltaické elektrárny s hybridním bateriovým uložištěm s prediktivní funkcí MPC pro optimální nabíjení.

Propojením výše uvedených základních prvků vznikne inteligentní ekosystém, který bude schopen zajišťovat vnitřní pohodu v prostorách budovy, a to zejména co se týče teploty, vlhkosti a kvality vzduchu. A to jak s ohledem na potřeby funkčnosti budovy, tak s ohledem na vnější podmínky, tedy zejména počasí. Současně bude celý systém energeticky soběstačný s využitím solární elektrické energie, jejíž výroba bude opět řízena prediktivním způsobem v závislosti na předpovědi počasí. 

 

Funkce

  • Inteligentní ekosystém
  • Měření a vyhodnocování naměřených hodnot
  • Instalace vlastního lokálního zdroje obnovitelné energie

 

Přínos

  • Udržování optimální kvality vnitřního prostředí budovy
  • Úprava optimální kvality prostředí z naměřených hodnot
  • Využití obnovitelných zdrojů energie

 

Realizace

11/2018 - 7/2019

Stav projektu

Projekt zrušen

Městská část Praha 2

Máte nápad jak zlepšit Prahu?