RFID odpadové nádoby

Bezodpadové město

image-rfid-odpadove-nadoby

Popis

Na projekt Chytrý svoz odpadu, který je od roku 2020 v rutinním provozu, navazuje pilotní projekt RFID odpadové nádoby. Jeho hlavním cílem je vytvořit komplexní nástroj pro detekci svozů u nádob na tříděný odpad s horním výsypem. Odpadové nádoby osazené RFID čipy detekované s pomocí RFID čteček umístěných na svozových vozech budou sbírat data, která zajistí informace o skutečně provedených svozech u sledovaného vzorku nádob na separovaný odpad na území hl. m. Prahy zařazeného do pilotního testování.  Díky tomu bude mít hl. m. Praha a svozové společnosti kontrolu nad tím, že svozy skutečně probíhají dle nastavené frekvence. Pilotní projekt rovněž přispěje k zefektivnění procesu fakturace za provedené svozy.

 

Funkce

  • RFID detekce svozů u odpadových nádob na tříděný odpad s horním výsypem
  • QR kódy jako nástroj pro komunikaci se širokou veřejností

 

Přínos

  • Využívání získaných dat pro porovnání nastavené četnosti svozu a skutečně provedených svozů
  • Ověření, zda je služba svozu tříděného odpadu pro obyvatele Prahy skutečně zajištěna v plánovaném rozsahu.
  • Snazší hlášení incidentů pomocí naskenování QR kódu na nádobách
  • Nástroj přispívající k větší informovanosti obyvatel

 

Rozsah

Až 1000 ks odpadových nádob

 

Realizace

2022–2023

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu

Odbor ochrany prostředí HMP

Svozové společnosti

 

Stav projektu

Pilotní provoz projektu

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?