Projekt Evropská

Mobilita budoucnosti

image-projekt-evropska

Projekt Evropská je součástí projektového ekosystému Chytrá Evropská, který má za cíl najít a realizovat řešení vedoucí ke zvýšení efektivity řízení provozu a bezpečnosti na této významné dopravní tepně městské části. Cílem dílčího projektu je instalace světelných zábran na přechodech pro chodce v ulici Evropská, zejména tam, kde se chodec střetává s tramvajovou dopravou. V Praze počet srážek tramvaje s chodcem v posledních letech výrazně narostl, světelné zábrany pomohou ke zvýšení bezpečnosti nepozorných chodců na frekventované ulici. Systém bude obsahovat snímače určené pro zjištění pohybu tramvají, intenzity chodců a vozidel a okolního životního prostředí.

 

Funkce:

  • Instalace zábrany na přechodech pro chodce
  • Vytvoření systému řídícího světelné zábrany na přechodech pro chodce
  • Instalace soustavy čidel a senzorů 

Přínos: 

  • Zvýšení bezpečnosti chodců
  • Informovanost o aktuální dopravní situaci
  • Monitoring a zaznamenání dění v dané lokalitě 
  • Pilotní otestování světelných zábran na přechodech

 

Stav projektu

Veřejná zakázka

Městská část Praha 6

Smart Prague Index

Fialový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?