Porovnání technologií pro řízení veřejného osvětlení

Chytré budovy a energie

image-porovnani-technologii-pro-rizeni-verejneho-osvetleni-1

V rámci projektu bude v první řadě vytvořena referenční lokalita s třemi obdobnými liniemi veřejného osvětlení, u kterých bude možné vzdáleně a v reálném čase provádět řízení jednotlivých světel a porovnávat provozní náročnost jednotlivých variant. První linie zůstane osazena sodíkovými světly s tlumivkovým předřadníkem, druhá bude osazena sodíkovými světly s elektronickým předřadníkem a třetí linie bude osazena novou technologií LED světel s elektronickým předřadníkem. Předřadníky budou ovládány řídící jednotkou. Cílem tak bude jedinečné otestování technologií pro vzdálené řízení současných světel veřejného osvětlení, za předpokladů minimálních nákladů na modernizaci světel a infrastruktury. Druhou část projektu tvoří testování komunikace mezi zapínacím místem a jednotlivými svítidly, která doposud nebyla v Praze na veřejném osvětlení použita.

Funkce

·       Ovládání jednotlivých lamp veřejného osvětlení

·       Otestování komunikační sítě

Přínos

·       Snížení spotřeby elektrické energie

·       Vytvoření sítě s trvalým napájením (pro senzory, radary, komunikátory pro zelenou vlnu pro IZS apod.)

·       Propojení s Datovou Platformou pro ovládání, sběr dat a jejich analýzu

·       Efektivní řízení města při správě svého majetku

Projekt

Do konce roku 2018 budou vybráni dodavatelé řešení a předpokládáme, že testovací provoz bude zahájen v prvním čtvrtletí roku 2019. Hlavní část testování je naplánováno na 6 měsíců.

Realizace

4. čtvrtletí 2018 - 3. čtvrtletí 2019

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu 

Technologie hlavního města Prahy a. s.


 

Stav projektu

Projekt dokončen

Operátor ICT, a. s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?