Pokročilá videoanalýza dopravního proudu

Mobilita budoucnosti

image-pokrocila-videoanalyza-dopravniho-proudu

Hlavním cílem projektu je úprava stávajících videotechnologií a jejich otestování pro nepřetržité získávání anonymizovaných statistických dopravních dat. Dopravní informace, v uvedené míře detailu, jsou stále získávány pomocí manuálních dopravních průzkumů, které probíhají pouze nárazově a v definovanou denní dobu. Jsou organizačně i finančně náročné a spolehlivost je velmi ovlivněna lidským faktorem. Jedním z důvodů projektu je potřeba rozlišení podrobné skladby dopravního proudu, požadovaná míra podrobnosti je pro technologii velmi obtížná. Získávání více dopravních parametrů zároveň je omezeno právě použitou technologií, která zpravidla neumožňuje záznam všech požadovaných veličin a je tak nutné kombinovat více dopravních detektorů.

Sběr dat bude probíhat pomocí videodetekce – dopravních kamer umístěných na vytipovaných úsecích sledovaných dopravních komunikací, jejichž výhodou je zejména možnost zjišťování více dopravních informací současně a možnost instalace kamer, a to bez zásahu do vozovky. Součástí pilotního projektu bude nasazení nových kamer vybavených novým softwarem pro lokální videoanalýzu. V rámci vývoje SW bude využita metoda strojového učení. Vývoj bude probíhat na straně dodavatele. Následná distribuce takto získaných lokálních analytických dat omezí nutnost přenosu citlivých videozáznamů.

Projekt v porovnání se stávajícími způsoby získávání dat zhodnotí možnosti využití videoanalýzy jako jednotného nástroje k získávání širších dopravních informací. Klíčovým kritériem pro otestování užití kamer je ověření spolehlivosti strojového získání dat - dopravní data budou sbírána v reálném čase 24 hodin denně 7 dní v týdnu pro zajištění objektivního a kvalitního obrazu pražské dopravy.

 

Přínosy projektu:

Nástroj získá dopravní data pro zajištění kvalitního rozhodování při:

  • úpravách dopravní infrastruktury,
  • územním plánování,
  • modelování dopravy, 
  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu,
  • krizovém řízení, 
  • sledování vývoje dopravy i systematické přípravy dalšího rozvoje celé dopravní soustavy hlavního města Prahy,
  • snižování emisní zátěže z dopravy,
  • pro porovnání stavu před a po úpravě v dopravě.

 

Projekt:

Projekt byl schválen k realizaci

 

Realizace: 1. čtvrtletí 2024 - 1. čtvrtletí 2025

 

Tým: 

Operátor ICT

Magistrát hl. m. Prahy

Městská část Praha 11

Městská část Praha 6

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

České vysoké učení technické v Praze

Technická správa komunikací hl. m. Prahy

 

Stav projektu

Implementace projektu

Operátor ICT a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?