Mezinárodní projekt NEB-STAR

Lidé a městské prostředí

image-mezinarodni-projekt-neb-star

NEB-STAR

Cílem je podpora uplatňování principů New European Bauhaus (NEB) v projektech evropských měst skrze pilotní projekty ve Stavangeru, Praze a Utrechtu.

 

NEB je iniciativa Evropské komise, která propojuje European Green Deal s estetikou, kreativitou, exkluzivitou inkluzí a komunitním rozvojem evropských měst.

 

Cílem NEB je rozvoj měst, která jsou:

  • Obohacující, inspirované uměním a kulturou, odpovídající potřebám přesahujícím funkcionalitu;
  • Udržitelná, v souladu s přírodou, životním prostředím a naší planetou;
  • Inkluzivní, podporující dialog mezi kulturami, disciplínami, pohlavími a věkovými skupinami.

NEB spojuje design, technologie, vědu a kulturu s cílem vytvořit nové paradigma k městskému rozvoji, který bude respektovat životní prostředí, zlepšovat kvalitu života a přinášet ekonomické příležitosti. Iniciativa podporuje vytváření inovativních a udržitelných řešení pro bydlení, dopravu, energii, zemědělství, obnovu městských a další oblasti.

 

NEB také propaguje interdisciplinární spolupráci a participaci veřejnosti, aby se zajistilo, že nová řešení budou odpovídat potřebám a přáním lidí a budou respektovat kulturní rozmanitost a místní kontext.

 

Více informací lze nalézt také na webu tohoto projektu https://nebstar.eu/

 

NEB Inovační tým a otevřené memorandum

V návaznosti na tento projekt vznikla na úrovni městských organizací, společností a dalších aktérů spontánní potřeba koordinace aktivit a procesů navázaných na NEB iniciativu. Zhruba v polovině roku 2022 tak vznikl NEB Inovační tým, jehož cílem je především koordinovat aktivity a jejich přípravu spojenou s NEBem, ke vzájemnému informování o konferencích, workshopech, PR a marketingových aktivitách v oblasti NEB a k společné analýze potřeb, příležitostí a bariér v rozvoji NEB a jejich komunikaci klíčovým partnerům a vedení hlavního města Prahy.

 

Samotné fungování týmu je nastaveno velmi otevřeně a každé setkání je organizováno a hostováno jiným členem týmu. Pro formální stvrzení spolupráce bylo nyní připraveno otevřené memorandum. Dokument najdete na tomto odkazu. Pro přistoupení ke spolupráci si prosím stáhněte a následně upravte tento dokument

Stav projektu

Rutinní provoz

Operátor ICT, a.s.

Máte nápad jak zlepšit Prahu?