Kompresní koše

Bezodpadové město

image-kompresni-kose

Koše na směsný odpad, propojené přes internet, vložené předměty samy zmačkají a zabudované čidlo při naplnění ohlásí svozové firmě naplněnost a nutnost svozu. Provoz zajistí baterie dobíjené fotovoltaickými články využívajícími solární energii.

Funkce

  • Stlačování vhozeného odpadu
  • Signál o naplnění svozové firmě

Přínos

  • Maximální využití vnitřního prostoru koše
  • Pořádek ve městě
  • Optimalizace nákladů na svoz odpadu
  • Snížení zátěže na životní prostředí
  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci veřejného prostoru

Projekt

Během půlročního pilotního provozu půjde o 30 košů na veřejně dostupných místech v centru Prahy. Na základě vyhodnocení pilotu může být projekt podle rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy rozšířen či upraven.

Realizace

2. – 4. čtvrtletí 2017

Rozsah

30 košů

Lokalita

Náměstí Republiky
ulice Na Příkopě
(viz. mapa)

Tým

Operátor ICT, a.s. - manažer projektu
Magistrát hl. města Prahy / jednotlivé městské části
Technická správa komunikací hl. města Prahy, a.s.
Svozová společnost v dané lokalitě

Vyhodnocení pilotního provozu

Zpráva o ukončení projektu a získaných poznatcích v rámci realizace pilotního provozu je k dispozici ZDE

 

 

Stav projektu

Už jsou v ulicích!

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?