Digitální měření energií

Chytré budovy a energie

image-digitalni-mereni-energii

Projekt nabídne ve vybraném bytovém domě ve vlastnictví hl. m. Prahy multiutilitní nový měřící systém, který zajistí kompletní průběžný odečet energií vytvářející podmínky pro dokonalé sledování spotřeby všech energií v domě. Zákazníci tak budou moci průběh své spotřeby kdykoliv sledovat na webovém portálu od společnosti PREměření, která tento portál a související činnosti pro jeho zajištění poskytla pro účely tohoto projektu bezplatně. 

Detailní průběžný přehled o spotřebě energií na webovém portálu usnadní nájemcům a správci budovy využívat energie efektivněji. Předpokládáme, že vytvořením portálu dojde k optimalizaci chování nájemců za účelem snížení spotřeby energií a zjednodušení kontroly havárií nebo případných úniků. Vedlejším cílem projektu je získání podkladů pro řešení stížností na rozúčtování energií ze stran nájemníků. 

 

Funkce

  • On-line odečet energií na jednom přehledném místě
  • Sledování kontroly případných havárií a úniků energií

 

 

Přínos

  • Efektivní odečet energií
  • Snížení spotřeby energií 
  • Efektivní řízení města při správě svého majetku
  • Předpokládané úspory 5 %

 

 

Projekt

V letech 2018–2019 proběhl pilotní provoz v délce trvání 13 měsíců a nyní probíhá jeho vyhodnocení energetickým specialistou, který vyhledá potenciál dalších úspor.

 

Realizace

4. čtvrtletí 2017 – 3. čtvrtletí 2019

 

Tým

Operátor ICT, a.s. – manažer projektu 

Magistrát hl. m. Prahy 

PREměření, a.s.

Stav projektu

Vyhodnocení projetu

Operátor ICT, a.s.

Smart Prague Index

Růžový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?