Datová integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy

Mobilita budoucnosti

image-datova-integrace-parkovist-ve-spadove-oblasti-prahy

Cílem projektu je zefektivnění parkování osobních automobilů na parkovištích ve spádové oblasti Prahy pro cestující, kteří by ve své cestě do hlavního města dále využili prostředky veřejné dopravy prostřednictvím mobilní aplikace PID Lítačka. Zvýšením informovanosti o možnostech parkování za hranicemi Prahy se zároveň sníží dopravní zátěž na území hlavního města. Vyšší efektivity využití parkovacích míst na parkovištích za hranicemi Prahy bude dosaženo prostřednictvím datové integrace statických geoprostorových dat, statických doménových dat, dynamických informací o volných kapacitách parkovacích stání na parkovištích ve spádové oblasti Prahy a integrací služeb rezervace a platby. Na projektu se podílí jak městské organizace a regionální organizátoři dopravy, tak i provozovatelé parkovišť, dodavatelé technologií parkovišť a samosprávy. Projekt mapuje celou spádovou oblast Prahy, respektive území obsluhované linkami PID. 

 

Přínosy projektu 

  • snížení počtu aut přijíždějících do Prahy 
  • zefektivnění transportní cesty řidičů a cestujících
  • zlepšení vytíženosti kapacitní veřejné dopravy (především páteřních železničních linek)
  • zlepšení informovanosti řidičů a cestujících o možnostech parkování na území Prahy, Středočeského kraje a jemu přilehlých okresů
  • přispění k plynulosti dopravy a ke snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou    dopravou
  • přispění dalším modulem k integraci dopravy v Pražské metropolitní oblasti
  • snížení opotřebení infrastruktury a s tím spojené druhotné náklady na jejich opravu prostřednictvím   plánovaných cest řidičů na volné parkovací místo
  • eliminace zbytečných cest řidičů k plným parkovištím

 

Realizace

2022-2025

 

Tým

Operátor ICT, a.s.

ROPID

IDSK

MHMP

Krajský úřad SČK

Ve spolupráci s provozovateli parkovišť, dodavateli technologií a dotčenými samosprávami

 

 

 

Stav projektu

Implementace projektu

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?