Datová integrace parkovišť ve spádové oblasti Prahy

Mobilita budoucnosti

image-datova-integrace-parkovist-ve-spadove-oblasti-prahy

Cílem projektu je snížit dopravní zátěž na území hlavního města Prahy prostřednictvím zefektivnění parkování osobních automobilů na parkovištích za hranicemi města pro cestující, kteří by na své cestě do Prahy dále využili prostředky veřejné dopravy. Vyšší efektivity využití parkovacích míst na parkovištích za hranicemi Prahy bude dosaženo prostřednictvím datové integrace statických geoprostorových dat, statických doménových dat, dynamických informací o volných kapacitách parkovacích stání na parkovištích ve spádové oblasti Prahy a integrací služeb rezervace a platby. Všechna data budou přenášena v reálném čase prostřednictvím datové platformy – Golemio do mobilních aplikací informujících řidiče a cestující, především mobilní aplikace PID Lítačka. 

 

Přínosy projektu 

  • snížení počtu aut přijíždějících do Prahy 
  • zefektivnění transportní cesty řidičů a cestujících
  • zlepšení vytíženosti kapacitní veřejné dopravy (především páteřních železničních linek)
  • přispění k plynulosti dopravy a ke snížení environmentální zátěže způsobené automobilovou    dopravou
  • přispění dalším modulem k integraci dopravy v Pražské metropolitní oblasti
  • snížení opotřebení infrastruktury a s tím spojené druhotné náklady na jejich opravu prostřednictvím   plánovaných cest řidičů na volné parkovací místo
  • eliminace zbytečných cest řidičů k plným parkovištím

 

Realizace

2022-2024

 

Tým

Operátor ICT, a.s.

ROPID

IDSK

ČVUT FD

MHMP

Krajský úřad SČK

Dotčené obce

 

 

 

Stav projektu

Schváleno k realizaci

Operátor ICT, a. s.

Smart Prague Index

Modrý teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?