Analýza monitoringu mikroklimatu a biofyzikálních parametrů zeleně

Lidé a městské prostředí

image-analyza-monitoringu-mikroklimatu-a-biofyzikalnich-parametru-zelene

Projekt má za cíl vytvoření analýzy monitoringu mikroklimatu pro srovnání biofyzikálních parametrů zeleně ve zvolených lokalitách, pro posouzení kvality výsadby zeleně ve městě a nastavení scénářů pro rozvoj městské části na základě dat o tepelném stresu. Projekt využije data o povrchové teplotě ze satelitních snímků a z IoT senzorů o vzduchu a půdě umístěných v pěti vybraných lokalitách. Projekt podpoří rozvoj zelenomodré infrastruktury ve vysoce dopravně i turisticky zatížené části Prahy a podpoří adaptaci na klimatickou změnu.

Funkce:

  • Instalace IoT senzorů
  • Propojení satelitních a senzorických dat
  • Model vlivu struktury využití území na úroveň tepelného stresu
  • Interaktivní aplikace pro modelování scénářů rozvoje zeleně a výstavby v městské části

Přínos:

  • Sběr dat pro další použití a optimalizaci a rozvoj veřejné zeleně
  • Optimalizace výsadby zeleně ve městě
  • Zadržování a využívání srážkové vody 
  • Vyhodnocení tepelného stresu
  • Podpora zelenomodré infrastruktury 
  • Adaptace na klimatické změny v podmínkách měst

 

Realizátor 

Městská část Praha 1 

Stav projektu

Projekt zrušen

Městská část Praha 1

Smart Prague Index

Fialový teploměrmetodika hodnocení

Máte nápad jak zlepšit Prahu?