Zkontrolovali jsme cyklosčítače

4. 1. 2023
image-zkontrolovali-jsme-cykloscitace

Cyklosčítače jsou senzory, které měří intenzitu cyklistické dopravy v Praze a v reálném čase poskytují užitečná data o vytíženosti cyklostezek. Nicméně každý senzor potřebuje pravidelnou údržbu, a proto je třeba ověřovat jejich správné fungování. K tomu patří pravidelná kontrola, kterou tým OICT Smart Prague zajistil nejen během letošního prosince.

Pro kontrolní měření byly vytipovány senzory na vybraných lokalitách a v jejich dosahu se projíždělo na kole tak, aby mohly být ručně zaznamenány průjezdy cyklistů. Zjištěné údaje se pak porovnaly s daty, která ve stejný časový okamžik, kdy probíhalo manuální sčítání, odeslal senzor do databáze. Tímto způsobem se ověřila kvalita jak získávaných dat, tak správné fungování senzoru.

 

Data z cyklosčítačů jsou veřejně k dispozici golemio.cz/data/cyklodoprava