Zapojte se do proměny Prahy a přispějte svým nápadem prostřednictvím platformy Mám nápad

26. 5. 2020
image-zapojte-se-do-promeny-prahy-a-prispejte-svym-napadem-prostrednictvim-platformy-mam-napad

Praha 27. května 2020 - Věděli jste, že prostřednictvím projektu městské společnosti OICT, a.s. „Mám nápad“ se mohou všichni obyvatele i návštěvníci Prahy zapojit do budování lepšího života v hlavním městě? Podněty na inovace, využití inteligentních řešení a zlepšení mohou všichni sdílet na webu Smart Prague a pomáhat tak Praze stávat se příjemnějším místem pro život.   

Před českou metropolí stojí stále nové výzvy. Jak se postavit k rozvoji veřejného prostoru udržitelným způsobem, který přinese obyvatelům větší komfort a nové služby? Jak reagovat na rostoucí počet obyvatel naší metropole a s ním související zvýšené nároky na infrastrukturu města? Jak ulehčit Pražanům každodenní dopravní situaci? A v neposlední řadě, jak se poprat s klimatickou změnou, která se dotýká každého z nás? To je jen několik otázek z mnoha, které si Praha pokládá.  

Nástrojem, jak zodpovědět tyto otázky je koncepce Smart Prague do roku 2030, která je postavena na využívání moderních a inovativních technologií k proměně města v příjemnější místo pro život. Koncepce se zaměřuje na inovace a inteligentní řešení zejména v 6 oblastech: Mobilita budoucnosti; Chytré budovy a energie; Bezodpadové město; Atraktivní turismus; Lidé a městské prostředí a Datová oblast. 

Podoba Prahy a život v ní je však věcí veřejnou, tedy nás všech. Inovace a změny tak musí být v souladu s představou a přáním obyvatel města. Proto společnost OICT vytvořila online platformu „Mám nápad“, pomocí které sbírá podněty, jak by mělo být hlavní město za pomocí inteligentních řešení proměňováno.

 „Všechny plánované změny a opatření by měly reagovat na potřeby široké veřejnosti. Prostřednictvím platformy  „Mám nápad“ nám Pražané a všichni, kteří se v Praze pohybují a mají zájem na jejím rozvoji, mohou poslat svůj inovativní nápad a my se postaráme o jeho vyhodnocení a ideálně i uvedení do praxe,“ dodává k zapojení Pražanů Jaromír Beránek, zastupitel hlavního města Prahy a předseda Výboru pro IT a Smart City.

Vyplněním jednoduchého formuláře na webových stránkách smartprague.eu mohou lidé sdílet své nápady s experty projektové kanceláře Smart Prague, která v rámci městské společnosti OICT zodpovídá za koordinaci a realizaci koncepce. Klíčové pro nový nápad, aby „zaujal“ a mohl být dále diskutován, je skutečnost, aby svým obsahem naplňoval význam slova „smart“. To znamená, že by nápad měl reflektovat zlepšení kvality života ve městě za pomoci digitální, informační nebo komunikační technologie.

 „Za smart lze považovat nápady, které jsou v rámci metropole inovativní, jsou zdrojem nových dat, přinášejí městu vnitřní úspory a přinášejí benefity pro obyvatele a návštěvníky města. Pokud si lidé nejsou jisti, zda jejich nápad odpovídá smart kritériím, můžou se obrátit na kancelář Smart Prague nebo zjistit další informace v Koncepci Smart Prague do roku 2030, která je dispozici na webových stránkách smartprague.eu,“ doplňuje Michal Fišer, generální ředitel společnosti OICT, která má zavádění a testování inteligentních řešení v hlavním městě na starosti.  

Inovativnost a potenciál všech zaslaných návrhů vyhodnocuje OICT ve spolupráci s externími odborníky na danou tématiku, s akademiky z Českého vysokého učení technického a Univerzity Karlovy a s Komisí Rady hlavního města Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hlavním městě Praze. Pokud je nápad vyhodnocen kladně, Komise jej doporučí k rozpracování do podoby projektového záměru, který OICT předloží městu nebo konkrétní městské organizaci k pilotnímu otestování. Konečné slovo o realizaci projektů však mají orgány města.

Uvádět inovativní řešení do praxe má do budoucna pomoci také Smart Prague Center, prostor pro inovace neboli „SPACE“. Centrum poskytne zázemí pro tým realizující služby inovačního managementu v oblasti Smart Cities a showroom pro inovace a setkávání všech důležitých stakeholderů v oblasti Smart City a široké veřejnosti. Vytvoří se tak místo, které bude významně podporovat soběstačnost města i jeho obyvatel a zároveň bude reprezentovat koncept Smart Prague návštěvníkům i partnerům.