V Sále architektů Staroměstské radnice proběhlo 20. jednání Pracovní skupiny Smart Prague

7. 9. 2021
image-v-sale-architektu-staromestske-radnice-probehlo-20-jednani-pracovni-skupiny-smart-prague

Informace o nových ale i dále se rozvíjejících pražských projektech v oblasti Smart City byly náplní 20. jednání Pracovní skupiny Smart Prague, které proběhlo ve středu v Sále architektů na Staroměstské radnici. 

Pravidelného pracovního setkání se kromě zástupců OICT účastní hosté z Magistrátu hl. m. Prahy, dalších městských společností, akademické sféry a neziskových organizací, které se projekty Smart City zabývají. Řeč byla nejen o projektech, které jsou součástí Akčního plánu Smart Prague 2030, který na sklonku loňského roku schválila Rada hl. m. Prahy.

„Cílem těchto setkání je vyměnit si informace a zkušenosti z projektů, které využívají nejmodernějších technologií k proměně metropole v příjemnější místo pro život. Projekty, které skutečně pomohou zkvalitnit život Pražanů, vychází z informací získaných prostřednictvím Datové platformy hlavního města Prahy Golemio, které k rozvoji svých projektů využívá nejen OICT, ale i další městské společnosti a partnerské organizace,“ uvedl ředitel Úseku Smart City, inovací a projektového řízení OICT Petr Suška.