Stovky domácností se dočkají nového vytápění, Praha je podpoří pěti miliony korun

6. 8. 2018
image-stovky-domacnosti-se-dockaji-noveho-vytapeni-praha-je-podpori-peti-miliony-korun

V rámci Programu Čistá energie Praha 2018 podpoří hlavní město více jak dvě stovky projektů, které si kladou za cíl ekologičtější vytápění. Celkem pražský magistrát poskytne dotace ve výši 4,8 milionu korun na výměnu plynových kotlů či rekonstrukce kotelen ve 220 domácnostech. Dalším 21 domácnostem byly také schváleny kotlíkové dotace ve výši 2,3 mil. Kč.

„Rada hl. m. Prahy schválila podporu pro 241 projektů, které se týkají ekologického vytápění a ohřevu vody v domácnostech. Jedná se hlavně o výměny dožívajících plynových kotlů a rekonstrukce zastaralých centrálních kotelen,“ říká radní Jana Plamínková.

Důvodem podpory těchto projektů je mimo jiné snaha zabránit vytápění tuhými palivy, dnes vyráběné kotle totiž mají výrazně vyšší účinnost a jsou tedy z ekologického hlediska podstatně šetrnější.

Program Čistá energie funguje navíce téměř 25 let a je motivačním nástrojem města ke zlepšování kvality ovzduší. Za celou dobu trvání podpořilo město přes 47,8 tisíc domácností částkou větší než půl miliardy korun, což významně napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekologických variant.

 

Program zlepšování kvality ovzduší v hl. městě Praze je podporován z Operačního programu Životní prostředí.

 

Zdroj: MHMP