Smart Prague Index byl poprvé publikován v angličtině

26. 10. 2020
image-smart-prague-index-byl-poprve-publikovan-v-anglictine

Praha 21. října 2020 – Celkem třetí vydání Smart Prague indexu připraveného společnosti OICT, které přináší informace o rozvoji Smart City v Praze, má letos poprvé i svou anglickou verzi. Cílem je nabídnout zahraničním partnerům maximum informací o rozvoji Smart City v Praze a motivovat je tak k další spolupráci.

Naším cílem je rozhodovat o dalším směřování Prahy na základě skutečných dat, která má město k dispozici. Právě Smart Prague Index nám cenná data poskytuje a doufám, že v blízké budoucnosti se naším způsobem fungování založeném na využívání „tvrdých dat“ inspiruje i zbytek republiky,okomentoval nový ročník Smart Prague Indexu pražský primátor Zdeněk Hřib u příležitosti jeho zveřejnění letos v létě.

Anglická verze Smart Prague Indexu vychází letos vůbec poprvé. Důvodem je stále se zvyšující zájem zahraničních partnerů o informace, projekty a aktivity, které Praha na poli Smart Cities vyvíjí. 

Česká metropole se v oblasti zavádění inovativních a inteligentních řešení řídí koncepcí Smart Prague do roku 2030, která byla schválena v roce 2017. Jejich implementace do chodu města přináší zlepšení a vytváří tak technologickou budoucnost pro lepší život v Praze. K monitorování plnění těchto dlouhodobých cílů slouží rozsáhlá metodika, která měří konkrétní ukazatele, každý rok stejné.

 „Smart Prague Index takto poskytuje přesnou analýzu a ukázku toho, jak se Praze daří transformovat se pomocí prvků Smart City k chytřejší a udržitelnější podobě. Právě hlubší znalost stavu, potřeb a chování města je klíčem k lepšímu plánování. Věřím, že letošní ročenka Smart Prague Index poslouží nejen představitelům naší metropole k efektivnějšímu rozhodování, ale i odborné veřejnosti v České republice i v zahraničí k rozšíření obzorů o fungování Prahy v oblasti Smart City,uvedl k publikovanému Smart Prague Index generální ředitel OICT Michal Fišer.

Podle místopředsedy představenstva OICT a ředitele Úseku projektového řízení a fondů Mateje Šandora lze pomocí této přesné a Praze na míru zpracované metody sledovat vývoj projektů v čase, a to ve všech šesti oblastech, pro které je koncepce Smart Prague do roku 2030 určena. Oblastmi, kde má zavádění moderních technologií nejvyšší potenciál pozitivních dopadů na každodenní život Pražanů, jsou: Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turismus, Lidé a městské prostředí a v neposlední řadě Datová oblast.

V letošním vydání Smart Prague Index se čtenáři dozví, že například počet rychlonabíjecích stanic v ulicích hlavního města se zvýšil oproti loňskému roku o více než 160 %. Nebo že v Praze je více sdílených vozidel (919) než je celkový počet tramvajových vozů (830).

 „Jsou to právě data, která slouží jako zdroj pro většinu našich projektů a jsou jejich základním stavebním kamenem. Snažíme se také inspirovat v zahraničí a prostřednictvím Smart Prague Indexu nyní naopak můžeme prezentovat naše zkušenosti i za hranicemi České republiky. Jsem přesvědčený, publikované informace povedou k dalšímu rozvoji našich projektů a navázání hlubší spolupráce s našimi zahraničními partnery,“ upozornil Matej Šandor.

Městská společnost OICT data sbírá, analyzuje a nabízí je veřejnosti jako open source prostřednictvím datové platformy hlavního města Prahy Golemio. Praha jde takto ve sdílení dat příkladem nejen městům v České republice a zahraničí, ale také dalším správním subjektům.

Anglická verze Smart Prague Indexu je dostupná na www.smartprague.eu/en/smart-prague-index