Smart Cities Pitch 2: Druhé setkání městských expertů na problematiku Smart City

28. 11. 2018
image-smart-cities-pitch-2-druhe-setkani-mestskych-expertu-na-problematiku-smart-city

Druhého workshopu konaného pod názvem Smart Cities Pitch, jenž proběhl 15. listopadu 2018 v rámci veletrhu čisté mobility e-Salon na výstavišti v Letňanech, se zúčastnili zástupci měst Kolín, Praha, Prostějov, Mladá Boleslav, Litoměřice a Písek. Hlavním tématem setkání byla doprava s důrazem na datový aspekt.

Historicky první setkání Smart Cities Pitch se uskutečnilo 15. června tohoto roku v Plzni. Celý koncept vznikl z iniciativy hlavního města Prahy a města Plzeň na základě potřeby platformy pro praktickou výměnu a sdílení informací a poznatků při převádění strategií z oblasti chytrých řešení do praxe. Setkání organizované obecně prospěšnou společností Česká inovace má přispět k větší akceleraci při zavádění konkrétních technologií, chytrých řešení a inovací v městských projektech. Nová tradice sdílení informací za zavřenými dveřmi má přispět ke sdílení úspěšných i neúspěšných řešení, budování komunity, přípravě strategických projektů či osvětě směrem k veřejnosti. Do předchozích diskuzí se zapojili také zástupci měst Hradec Králové, Liberec a dalších měst, kde se zabývají praktickou implementací koncepce Smart Cities.

 

Zástupci měst se shodují zejména na potřebách:

 

  • sdílet vzájemně dobrou praxi (představovaná technologická řešení realizovaná v praxi),
  • diskutovat, jak zlepšit špatnou práci s informacemi,
  • nalézt řešení, jak podporovat tvorbu komunity lidí, kteří chtějí zavádět inovace,
  • pracovat lépe s daty,
  • zlepšit práci s rizikovým kapitálem,
  • stále pracovat na odbourávání bariér.

Příští, v pořadí již 3. setkání se uskuteční 28. února 2019, tentokrát v Litoměřicích. V těchto dnech, tedy 27. a 28. února 2019, zde proběhne také mezinárodní konference k tématu energetické soběstačnosti. O další setkání a sdílení praktických zkušeností projevily zájem města Třinec, Milevsko a další.