Rozvoj projektů Smart City od dubna strategicky řídí Vladimír Zadina

31. 3. 2017
image-rozvoj-projektu-smart-city-od-dubna-strategicky-ridi-vladimir-zadina

Úkolem Vladimíra Zadiny bude posunout projekty Smart City do realizační fáze, maximálně využít synergie v rámci města a do dalšího rozvoje aktivit zapojit i komerční firmy. Na pozici ředitele úseku Smart City městské společnosti Operátor ICT využije své zkušenosti se zaváděním moderních technologií do řízení měst, s inovačními projekty a s jejich financováním z evropských fondů.

 

„Věřím, že ve druhé polovině roku už budou Pražané kolem sebe vnímat reálné přínosy technologické revoluce ve městě,“ komentuje Vladimír Zadina své ambice v nové roli. Přichází z pozice vedoucího organizační složky Smart City v Písku. Kromě toho se podílel na přípravě koncepce Smart City například pro Mladou Boleslav, konzultoval rozvoj konceptu pro Žďár nad Sázavou a několik městských částí hl. m. Prahy. Expertní zkušenosti s touto oblastí si přináší i z ministerstva pro místní rozvoj, kde se věnoval zejména zapojení evropských fondů do financování aktivit Smart City.