Rada Smart Prague: debatujeme plány s předními akademiky

6. 3. 2018
image-rada-smart-prague-debatujeme-plany-s-prednimi-akademiky

Dnes se  konalo zasedání Rady Smart Prague, které se účastní kromě vedení Operátora ICT také zástupci akademické půdy z ČVUT a Univerzity Karlovy. Aktuální projekty Smart Prague s námi konzultovali prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj na Matematicko-fyzikální fakultě UK a Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK.

Vyhodnocovali jsme první pilotní projekty v návaznosti na projekt datové platformy a projednávali postup prací na dalších projektech Smart Prague. Diskutovali jsme také o Smart Prague Indexu, který pomáhá analyzovat současný stav města nejen na úrovni chytrých technologií, ale také mnoha dalších ukazatelů, jako je mobilita, nakládání s odpadem, ochrana prostředí atd. Poté jsme diskutovali také o vašich nápadech pro lepší a jednoduší život v Praze, které jste nám poslali a posílat dále můžete přes formulář na webu smartprague.eu/mam-napad.