První městská společnost zveřejnila data o zakázkách. Operátor ICT umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření

4. 9. 2022
image-prvni-mestska-spolecnost-zverejnila-data-o-zakazkach-operator-ict-umoznuje-verejnou-kontrolu-hospodareni

Operátor ICT se stal první městskou společností, která zveřejnila data o zadávaných zakázkách v interaktivní aplikaci na platformě Golemio i ve formátu otevřených dat. Ukazuje tak, že otevřené hospodaření se nemusí týkat pouze města a jeho příspěvkových organizací. V budoucnu se mohou přidat další městské společnosti.

Praha loni zveřejnila data o všech zadávaných zakázkách jak na portálu otevřených dat, tak v unikátní internetové aplikaci na datovém portálu Golemio, která umožňuje filtrovat zakázky podle různých kritérií. Letos udělala to stejné s veřejnými zakázkami zadávanými všemi příspěvkovými organizacemi města. Umožňuje tak komukoliv vykonávat veřejnou kontrolu hospodaření města.

Praha a její příspěvkové organizace ročně zadávají zakázky za několik miliard korun. Otevřením dat o zakázkách chceme ve výsledku snížit riziko nekalého jednání. Zveřejňování informací působí preventivně: všichni vědí, že v oblasti zakázek se teď už nic neukryje. Data lze navíc analyzovat a odhalovat chyby v nastavení systému zadávání zakázek,“ shrnuje pozitiva zveřejňování dat Adam Zábranský, pražský radní pro bydlení a transparentnost.

Nově začala informace o zadávaných zakázkách zveřejňovat i městská společnost Operátor ICT. A to opět ve formátu otevřených dat i v interaktivní aplikaci. Stala se tak první městskou společností, která tímto způsobem otevřela informace o svém hospodaření.

Jsem rád, že Operátor ICT jde v otevřenosti opět příkladem. Je to zatím jediná městská společnost, která otevřeně soutěží zakázky už od hodnoty 500 tisíc korun, a taky první městská společnost, která má veřejnou politiku odměňování členů představenstva. Chceme ukázat i koaličním partnerům, že se nemusí bát transparentnosti u společností, které mají v gesci. Věřím, že i další městské společnosti začnou brzy zveřejňovat informace o veřejných zakázkách, ať už jde o Dopravní podnik, Pražské služby či Technickou správu komunikací. Nic tomu věcně nebrání,“ doplňuje primátor Zdeněk Hřib, který má OICT v gesci.

V městské společnosti OICT klademe důraz na maximální efektivnost a transparentnost našeho hospodaření. A proto jsme jako další krok zveřejnili data o zadaných veřejných zakázkách, a to zpětně od roku 2021, formou jednoduchého interaktivního přehledu v rámci datové platformy OICT Golemio a rovněž jako opendata. Kdokoliv si tak může snadno dohledat zadané zakázky dle druhu zadávacího řízení nebo dle toho, zda se jednalo o veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní či nadlimitní veřejné zakázky. Funkce filtrování rovněž umožňuje vyhledat veřejné zakázky podle toho, jestli se vysoutěžila služba, dodávka nebo stavební práce. Součástí je samozřejmě i přehled zakázek dle vysoutěžené ceny a dodavatelů, se kterými byla podepsána smlouva. Rozhodli jsme jít ještě dál a zobrazujeme i veřejné zakázky například podle počtu obdržených nabídek a dodavatelů, kteří se do zadávacího řízení přihlásili. Kromě toho od září loňského roku OICT nad rámec zákonných povinností otevřeně soutěží i veřejné zakázky malého rozsahu s hodnotou nad 500 tisíc korun bez DPH. Veřejnost tak vidí, že pokud je vůle, jsou v dnešní digitální době nástroje na to, aby společnost byla skutečně transparentní a proaktivně pracovala s daty, která se týkají jejího hospodaření,“ upřesňuje místopředseda představenstva OICT Matej Šandor.