Projekt Zelené město míří do Rady hlavního města Prahy

29. 9. 2020
image-projekt-zelene-mesto-miri-do-rady-hlavniho-mesta-prahy

Vytvořit jednotný pasport stromů v hlavním městě, o kterém v současné době diskutuje hned několik pražských institucí, je cílem projektu Zelené město. Projektový záměr městské společnosti Operátor ICT, a. s., (OICT) na dnešním jednání podpořila Komise Rady hl. m. Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities v hl. m. Praze, v blízké době se tak dostane k projednání do Rady hl. m. Prahy.

 

Více než polovina plochy zeleně v Praze pozitivně ovlivňuje kvalitu života svých obyvatel. Chladí, pohlcuje prach, zachycuje CO2, lahodí oku a plní řadu dalších funkcí. Tyto funkce plní ve městě zejména vzrostlé a zdravé stromy a dosud neexistuje žádná technologie, která by tyto funkce plně nahradila. Stromy jsou tak zásadní součástí zdravého města a jedním z hlavních nástrojů zlepšování mikroklimatu městského prostředí.

Podle zjištění Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy však jedna čtvrtina stromů v městských stromořadích svou funkci neplní, protože své funkční vlastnosti ztratily a chřadnou. Na otázky, které stromy to jsou, ale také proč se jim nedaří, z čeho se poučit při další výsadbě a jak zajistit, aby se při postupující změně klimatu situace ještě nezhoršila, chce pomoci odpovědět projekt Zelené město.

V současné době neexistují data, která by pomohla na tyto otázky odpovědět. Město nemá jednotný pasport zeleně a kromě tzv. VIP lokalit, jako je Stromovka, Vítkov nebo Letná, se soustředí především na faktor provozní bezpečnosti dřevin. Také reputace u občanů v tomto ohledu je na bodu mrazu. Nezřídka se stává, že slavnostně vysázené stromy po pár letech usychají,“ uvedl generální ředitel OICT Michal Fišer. 

Cílem projektu Zelené město je napomoci změně tohoto stavu a posunout digitalizaci dat 

o městské zeleni, zejména stromech v parcích, stromořadích, vnitroblocích a zahradách takovým způsobem, aby do budoucna mohlo město o zeleni strategicky rozhodovat a plnit své klimatické závazky. Současně připraví studii, jak shromažďovat a využívat data o stromech 

a jak pozitivně a konstruktivně zapojit do péče o pražskou zeleň veřejnost. 

OICT chce v rámci projektu Zelené město pro Prahu připravit informační model včetně standardů pro evidenci městem spravovaných dřevin a jejich zdravotního stavu zorganizováním kulatých stolů napříč odborníky, dotčenými institucemi a správci zeleně v Praze, datový sklad, který umožní sdružovat data roztříštěných městských pasportů, a také hobby-pasport, tedy softwarové řešení, které umožní zadávat dobrovolně zjednodušený pasport dřevin organizacím i jednotlivcům, ať už se jedná o městské části, které pasportizaci provádějí nahodile či nepravidelně, komunitní zahrady, zahrádkáře, nebo správce komerční zeleně, a vykročit tak vstříc získávání dosud naprosto nedostupných dat o zeleni ve veřejném prostoru,“ vyjmenovává místopředseda představenstva OICT Matej Šandor.

Podle jeho slov OICT připraví v rámci pilotního projektu odborné doplnění dat vzorových území o úplné informace o sledovaných stromech, sloužící jako vzor pro ostatní správce zeleně, studii o možnostech, jakými město na základě výše uvedených dat bude schopno informovat veřejnost o stavu městské zeleně a jeho strategii, a v návaznosti na zjištěné poznatky také metodiku. Otevírá se tak cesta, jakou by město mohlo získávat hodnotnou zpětnou vazbu, a posílit tak důvěru veřejnosti v péči o městskou zeleň.

Projekt Zelené město navazuje na inciativu zaměřenou na zlepšení stavu městské zeleně na základě námětu řešeného a oceněného Magistrátem hl. m. Prahy na hackathonu UniHack v květnu 2020 v rámci tématu Město sloužící lidem. Realizační tým bude složen z odborníků na problematiku zeleně, vývoj softwaru a digitalizace, smart city, stavebnictví, modrozelenou infrastrukturu, vzdělávání a práci s veřejností.