Přispějte ke zkvalitnění života v Praze prostřednictvím platformy Mám nápad! Aktuální stav přijatých nápadů nově zobrazuje přehledná grafika

23. 8. 2021
image-prispejte-ke-zkvalitneni-zivota-v-praze-prostrednictvim-platformy-mam-napad-aktualni-stav-prijatych-napadu-nove-zobrazuje-prehledna-grafika

Praha 24. srpna 2021 – Díky projektu městské společnosti Operátor ICT, a. s., (OICT) Mám nápad se mohou všichni obyvatelé Prahy, ale i mimopražští zapojit do budování lepšího života v hlavním městě. Na webových stránkách Smart Prague (https://smartprague.eu/mam-napad) lze prostřednictvím platformy Mám nápad sdílet podněty na inovace a využití inteligentních řešení, a pomáhat tak Praze stát se příjemnějším místem pro život. Počet přijatých nápadů, oblast, které se týkají, a aktuální stav jejich realizace nově zobrazuje přehledný dashboard, který vznikl ve spolupráci s oficiální pražskou datovou platformou Golemio.

Prostřednictvím platformy Mám nápad může každý občan či návštěvník Prahy, který má zájem na jejím rozvoji, poslat svůj inovativní nápad. Potenciál všech zaslaných návrhů vyhodnocuje OICT ve spolupráci s externími odborníky na danou tematiku a s akademiky z ČVUT v Praze a Univerzity Karlovy. Inovativní nápady, které byly pozitivně hodnoceny, následně putují na Komisi Rady hlavního města Prahy pro rozvoj konceptu Smart Cities. Komise jej pak doporučí k rozpracování do podoby projektového záměru, který OICT předloží městu nebo konkrétní městské organizaci k pilotnímu otestování. Konečné slovo o realizaci projektů však mají orgány města.

Pro detailnější přehled o stavu jednotlivých návrhů a řešení jsme na webové stránce Mám nápad zprovoznili jednoduchý dashboard obsahující graf, který zobrazuje všechny přijaté nápady a jejich aktuální procesní stav. Uživatelé mají také možnost výběru konkrétního časového období, kdy byl nápad obdržen. Vyřízení úspěšných nápadů, které konzultujeme s dalšími odborníky a společnostmi, se může protáhnout. Nicméně datum přijetí nápadu je pouze jedno a každý autor nápadu si může zkontrolovat, zda byl jeho nápad evidován. Nejpozději do 24 hodin se v dashboardu aktualizovaná informace projeví,vysvětlil Michal Fišer, generální ředitel společnosti OICT.

Aktuálně OICT eviduje celkem 265 nápadů od občanů. Úspěšné nápady jsou rozděleny do oblastí Smart Prague (Atraktivní turistika, Bezodpadové město, Datová oblast, Chytré budovy a energie, Lidé a městské prostředí, Mobilita budoucnosti) podle jejich specializace. Každému nápadu lze přiřadit jednu či více oblastí, které v grafu slouží i jako filtr.

Některé podněty občanů se již dočkaly realizace a dnes slouží Pražanům. Jedná se například o zobrazení zpoždění tramvají a autobusů MHD v mobilní aplikaci, prodlužování parkovacích lístků v zónách placeného státní nebo zpracování a vizualizace dat o krátkodobém pronájmu v hl. m. Praze. Tyto informace jsou už dnes dostupné v mobilních aplikacích PID Lítačka a Moje Praha, potažmo na stránkách datové platformy Golemio.

Další úspěšný nápad se týkal využití větrné a solární energie v metropoli. Na jeho základě bude zpracován model, který přímo v mapě Prahy ukáže potenciál využití solární nebo větrné energie.

Za tzv. smart nápad lze považovat nápady, které jsou v rámci metropole inovativní, jsou zdrojem nových dat, přinášejí městu vnitřní úspory a přinášejí benefity pro obyvatele a návštěvníky města. Pokud si lidé nejsou jisti, zda jejich nápad odpovídá smart kritériím, mohou se obrátit na kancelář Smart Prague nebo zjistit další informace v koncepci Smart Prague do roku 2030, která je dispozici na webových stránkách smartprague.eu,“ doplnil generální ředitel OICT Michal Fišer.