Pražané mohou svými nápady pomáhat zlepšovat život v metropoli

10. 8. 2020
image-prazane-mohou-svymi-napady-pomahat-zlepsovat-zivot-v-metropoli

Pražané mohou již od roku 2017 přispívat svými nápady v rámci projektu Mám nápad. Prostřednictvím této iniciativy mohou občané zasílat své podněty na zlepšení života ve městě hned v několika oblastech. Smysluplnými nápady se průběžně zabývá projektová kancelář Smart Prague Operátora ICT, která se je pak snaží také realizovat.

"Primárně se zaměřujeme na šest oblastí. Mezi ně patří například datová oblast, oblast elektromobility, oblast chytrých budov, odpadového hospodářství a následně pak také třeba oblast lidí a městského prostředí. Inovativní nápady, které nejsou extrémně finančně náročně a mohou následně přinášet finanční úspory, mají podstatně větší šanci na realizaci," říká Matěj Šandor, místopředseda představenstva a ředitel úseku projektového řízení a fondů Operátora ICT.

Na stránkách SmartPrague.eu stačí kliknout na kolonku "Mám nápad" a následně je uživatel návodným způsobem provázen dotazníkem tak, aby svůj nápad představil co nejsrozumitelněji. OICT se následně zabývá jeho přínosem a případnou realizací.

"S tím nápadem my dále pracujeme. Nejdříve probíhá interní evaluace, jestli se vůbec jedná o nápad, jestli má smysl ho dále hodnotit. Pak postupuje do dalšího kola, kde využíváme experty třeba z Karlovy univerzity nebo z ČVUT, kteří nám k tomu dají názor z hlediska ekonomické smysluplnosti nebo socioekonomických přínosů anebo i z technických přínosů. Pokud je nápad vyhodnocen pozitivně, tak se s ním dále pracuje," dodává Matěj Šandor.

Projekt je spuštěn od roku 2017 a za tu dobu OICT obdržel zhruba tři sta nápadů. Šedesát procent od obyvatelů Prahy a zbývajících čtyřicet pak zaslaly městské části. Celkem čtyřicet procent nápadů od obyvatel metropole vyhodnotil OICT jako smysluplné a dále s nimi pracuje.

Celou reportáž můžete shlédnout zde.