Praha začne monitorovat mikroklima, aby lépe zvládala letní vlny horka a sucha

1. 3. 2022
image-praha-zacne-monitorovat-mikroklima-aby-lepe-zvladala-letni-vlny-horka-a-sucha

Městská společnost OICT začne v Praze sledovat různé mikroklimatické parametry. Hlavní město díky tomu do budoucna získá podklady pro zmírnění extrémních vln horka a sucha. Rada hl. m. Prahy dnes na svém zasedání schválila smlouvu na Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí.  

Udržitelnost a ekologie jsou jasnou cestou, jak mírnit extrémní projevy klimatických změn. Abychom ale mohli přijmout skutečně funkční opatření, potřebujeme mít dostatek dat a informací o podobě klimatu ve městě. Sledovat budeme například teplotu, vlhkost a proudění vzduchu nebo intenzitu srážek, a to hned v několika lokalitách. Výsledky měření pak budou veřejně dostupné,“ uvádí Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.

Cílem pilotního projektu je otestovat senzory pro monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí v uličním prostoru a vybrat technologii, která bude pro užití v Praze nejvhodnější. Součástí je i příprava metodiky, jak realizovat měření tohoto typu.

Získaná data ze senzorů se budou přenášet do Datové platformy hl. m. Prahy Golemio, kde budou postupně zpracována a zpřístupněna jako datová vrstva. „Budeme testovat 6 různých typů senzorů vhodných pro mapování městského klimatu, ověříme jejich spolehlivost a možnosti, jak data využít, abychom mohli vytvořit teplotní mapovou vrstvu. Tu budeme vytvářet podle charakteru místa, kde probíhá měření. Roli bude hrát typ povrchu, množství zeleně nebo například povětrnostní podmínky,“ vysvětluje Petr Suška, ředitel Úseku Smart City, inovací a projektového řízení OICT.  

OICT vybralo ve spolupráci s odborem ochrany životního prostředí a Institutem plánování a rozvoje (IPR) pro pilotní měření 16 vhodných lokalit tak, aby byla zastoupena různá prostředí, která se uvnitř města vyskytují. Měřit se bude například na Pražské tržnici v Holešovicích, nebo v ulici Orelská, kde nejsou stromořadí a parkuje zde velké množství vozidel. IPR bude naměřené hodnoty poté ověřovat pomocí multispektrálního leteckého snímkování.

Projekt podporuje plnění cílů Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu a spadá do tematického rámce Územního plánu sídelního rozvoje a připravovaného Metropolitního plánu. Projekt je také součástí naplňování koncepce Smart Prague do roku 2030.