Praha vybrala 13 finalistů projektu #NakopniPrahu. Největší zájem vzbudilo téma rozvoje komunit

11. 4. 2021
image-praha-vybrala-13-finalistu-projektu-nakopniprahu-nejvetsi-zajem-vzbudilo-tema-rozvoje-komunit

Pražský inovační maraton #NakopniPrahu postupuje do další fáze. Odborná porota posoudila odevzdané nápady od 25 týmů a vybrala 13 nejlepších, které postupují do dalšího kola. Mladé inovátory nejvíce zaujalo téma rozvoje a posilování komunitních vztahů. Postupující týmy budou do konce června za pomoci mentorů a odborníků pracovat na prototypech řešení, které představí na slavnostním finále 26. června. Vítězné projekty získají finanční podporu v celkové výši 100 000 Kč a pomoc s realizací vzniklého nápadu.

Cílem druhého ročníku Pražského inovačního maratonu je vymyslet a rozvinout projekty, které pomocí moderních technologií nebo inovativních řešení zlepší život Pražanů. V únoru odborná porota vybrala z přihlášek nejlepší týmy, které se zúčastnily „Nalejvárny“, kde se podrobně seznámily s výzvami. Mezi letošní výzvy patří: zdraví, životní prostředí, energetika, bezpečnost a doprava, komunity, udržitelný turismus a kultura, vzdělávání a školství a data. 

Odborná porota vybrala na základě projektových záměrů předložených prostřednictvím online formuláře 13 postupujících finálových týmů, které dostanou finanční příspěvek, aby mohly své nápady dotáhnout do konce a připravit funkční prototyp řešení.

 

Týmy postupující do finále #NakopniPrahu:

 1. Tým Hadi s projektem Běž do Háje, který přichází s návrhem zázemí pro běžce. Plácek s potřebným vybavením jako zamykací skříňky na odložení věcí, vyznačené trasy v přilehlém parku a cedule s informacemi o rozcvičovacích technikách či s mapovými podklady. 
 2. Tým Collboard s projektem Collboard.com, neboli virtuální tabule pro školy. Aplikace je určena pro online výuku a také hybridní výuku, kdy je třída rozdělena na více částí ať už ve škole nebo doma. 
 3. Tým Lostik s projektem Chytrá klíčenka, která obsahuje unikátní ID, napojené v různých databázích, které lze využít různými způsoby. Např. pokud někdo nalezne klíče, donese je na úřad, kde bude LostBox, kam přiloží Lostik a následně se automaticky odešle informace majiteli klíčů, kde se jeho klíče nachází a kde si je může vyzvednout. 
 4. Tým Aignos s projektem, který mladým lidem pomůže zorientovat se v problematice umělé inteligence. Ukáže principy jejího fungování a představí, jak ji mohou sami aktivně využívat. 
 5. Tým Studenti PRO lékaře s projektem Medici PRO očkování, který si klade za cíl podpořit lékaře v boji s klesající proočkovaností, která je velkou hrozbou pro veřejné zdraví, a propojit poznatky z medicíny a komunikačních studií.
 6. Tým Metacity s projektem, který si klade za cíl zjednodušit komunikaci mezi občany, developery, neziskovými organizacemi, městskými institucemi a dalšími stakeholdery podílejícími se na rozvoji a plánování města skrze vizualizaci dat.
 7. Tým Paioneers s projektem Praha energeticky soběstačná, který řeší produkci a ukládáním elektřiny v místě spotřeby v Praze. 
 8. Tým Spolu Byznys a NGO s projektem Rosteme společně pro Prahu, který si klade za cíl propojovat pražské firmy deklarující zájem o spolupráci s NGO a který umí měřit společenský dopad svých činností a umí je i komunikovat.
 9. Tým SenEDU s projektem, který nabízí jednoduchou platformu pro online doučování. Poskytuje přímé a bezkontaktní propojení lektora seniora se studentem. 
 10. Tým Příroda v Praze s projektem soul roots, který se zaměřuje na zlepšení duševního zdraví člověka skrze trávení času v přírodě doprovázené cvičeními vedoucí k osobnímu růstu. 
 11. Tým tvemesto.cz s projektem Sousedská síť, který zprostředkovává lidem interakci s jejich okolím v informační, komunikační i sociální rovině. Vedle toho nabízí řadu praktických nástrojů pro řešení situací v každodenním životě. 
 12. Tým Intermodálisti s projektem TAXI Lítačka, přepravní službu kombinující rychlost páteřní MHD v centru města a komfort TAXI mimo centra. 
 13. Tým Tnght s projektem, který si klade za cíl provést každého uživatele nočním životem v Praze od A do Z. Turisté i místní budou mít v digitální podobě přehled o všech místech, kde se nesmí pít alkohol a budou upozorněni na začátek nočního klidu.

V letošním roce soutěžní týmy nejvíce zaujalo téma rozvoje komunit. Velmi nás to těší, protože po roce pandemie a sociálního odstupu je víc než kdy dřív potřeba rozvíjet komunitní a sousedské vztahy,“ říká pražský primátor Zdeněk Hřib, a dodává: „S nadšením proto očekávám nejenom červnové finále, kde poprvé uvidíme výsledky několikaměsíční práce týmů, ale také následné uvedení projektů do praxe.

V projektové kanceláři Smart Prague jsou inovace základem naší práce. Je pro nás proto velmi obohacující sledovat, jak svoje nápady rozvíjí někdo zvenčí, a přispět svými zkušenostmi a zázemím k jejich uskutečnění. #NakopniPrahu je skvělou příležitostí pro město načerpat inspiraci a realizovat projekty, které nevznikly jen někde u stolu, ale spoluprací s Pražany. Chtěl bych tedy poděkovat všem účastníkům za odhodlání a ochotu měnit Prahu k lepšímu a těm, co postoupili, popřát hodně zdaru ve finálovém kole,“ dodává Matej Šandor, místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů.

Finále Pražského inovačního maratonu se uskuteční 26. června 2021 v Centru architektury a městského plánování neboli v CAMPu. V mezičase se mohou finalisté účastnit workshopů a konzultovat projekty s organizátory a mentory z oblasti městské správy, univerzit, městského plánování, ale i komerční sféry. 

Se všemi projekty, které porota posuzovala, se můžete seznámit ZDE

Další informace o pražském inovačním maratonu a jeho výzvách jsou k dispozici ZDE

Fotografie z předchozího ročníku jsou ke stažení ZDE