Praha učinila další krok k propojení podnikatelů s vědeckovýzkumnými ústavy

18. 1. 2018
image-praha-ucinila-dalsi-krok-k-propojeni-podnikatelu-s-vedeckovyzkumnymi-ustavy

Pražský magistrát spustil webovou aplikaci www.trhinovaci.cz, která má sloužit jako podpora podnikání v hlavním městě a firmám usnadnit realizaci inovací a propojení s vědeckovýzkumnými ústavy.

 

Trh inovací obsahuje nabídku služeb pražských výzkumných ústavů a výzkumných pracovišť vysokých škol včetně detailního popisu jednotlivých nabízených služeb a kontaktů na konkrétní zástupce jednotlivých institucí. Zároveň budou informace obsažené v této databázi sloužit podnikatelům, kteří se zapojí do Pražských voucherů. V rámci tohoto programu je nabízena podpora až ve výši 480 milionů Kč pro pražské podnikatele.