Praha si v celosvětovém žebříčku Smart Cities polepšila o 8 příček

8. 2. 2021
image-praha-si-v-celosvetovem-zebricku-smart-cities-polepsila-o-8-pricek

Praha 9. února 2021 – I přes omezení spojená s epidemií COVID-19 Praha ani v roce 2020 na poli zavádění inovací do praxe nezahálela. Díky tomu obsadila česká metropole skvělé 39. místo z celkem 174 hodnocených měst v rámci hodnocení CIMI index 2020. Oproti loňskému ročníku si tak Praha polepšila o osm příček a zůstává tak leadrem mezi městy střední a východní Evropy.

Zavádění nových technologií a tzv. Smart řešení, která vedou k lepší správě města, úspoře nákladů a zkvalitňování života v Praze, je bezesporu jednou z našich klíčových priorit. Využíváme k tomu městskou datovou platformu Golemio, která shromažďuje potřebná anonymizovaná data o fungování města. Na webu pragozor.cz je k dispozici výběr těchto informací z nejrůznějších oblastí života v našem městě, přístupný široké veřejnosti,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib

IESE Cities in Motion Index, známý pod zkratkou CIMI Index, který pravidelně vydává od roku 2014 Centrum pro globalizaci a strategii spolu s Katedrou strategie na IESE Business School University of Navarra porovnal udržitelnost a kvalitu života občanů u 174 měst z 80 zemí světa, 79 z nich byla města hlavní. 

CIMI Index je velmi komplexním, světově známým a rozšířeným ukazatelem vyspělosti měst. Hodnocení probíhá na základě vzájemného srovnání přesně definovaných indikátorů rozdělených do devíti tematických oblastí, například Mobilita a přeprava, Technologie, Územní plánování nebo Životní prostředí. Počet indikátorů, které byly letos hodnoceny, se oproti loňsku zvýšil o 5, vzrostl tak na celkových 101 indikátorů. Hodnocení města za všechny tyto oblasti a indikátory určí jeho pozici v porovnání s ostatními městy, a tím i celkové umístění v žebříčku.

„Zlepšení o 8 příček a celkové 39. místo v letošním 7. ročníku CIMI Indexu lze bezesporu považovat za velký úspěch. Praha si navíc udržela 1. místo v TOP 5 zemí střední a východní Evropy, dalšími v pořadí jsou Varšava, Tallinn, Bratislava a Vilnius,“ podotýká generální ředitel OICT Michal Fišer

Hlavní město se také umístilo v TOP 30 v oblasti „Sociální soudržnosti“. Nejvýraznějšího zlepšení Praha dosáhla v oblasti „Vládnutí“, kde se Praha posunula o 47 příček. Posunu o 20 příček oproti loňskému roku pak dosáhla metropole také v oblasti „Lidský kapitál“.

Podstatou komplexnosti CIMI je vyváženost všech jeho komponent. To lze chápat tak, že města, která vnímají moderní technologie jako hlavní součást Smart City a neberou ohled na další podstatná témata a individuální potřeby města, se mohou jen obtížně stát chytrými,“ doplnil místopředseda představenstva OICT a ředitel Úseku projektového řízení a fondů Matej Šandor.

Podrobněji o výsledcích IESE CIMI budeme informovat v připravovaném Smart Prague Indexu 2020, který letos opět vydáme v české i anglické verzi. Celé vyhodnocení CIMI indexu 2020 si v angličtině nebo španělštině můžete přečíst zde