Praha se zúčastnila setkání inovativních měst 20-20 Cities

7. 1. 2019
image-praha-se-zucastnila-setkani-inovativnich-mest-20-20-cities

Hlavní město Praha se prostřednictvím zástupců městské společnosti Operátor ICT, a.s., která má na starosti testování, rozvoj a implementaci chytrých a inovativních řešenív Praze, zúčastnilo setkání „20-20 Cities: The club for urban leaders”. Setkání zaměřené na udržitelný městský rozvoj se uskutečnilo od 4. do 5. prosince 2018. 

Dvoudenního setkání se zúčastnili experti a expertky světových měst na problematiku dat, městského rozvoje a chytrých řešení usnadňujících život v městském prostředí. Vedle českého hlavního města sdíleli v Dublinu své zkušenosti zástupci a zástupkyně zejména několika evropských měst, včetně Amsterdamu, belgického Gentu, Londýna, Helsinek anebo Lublaně. Příklady dobré praxe v zámoří představilo San Diego a Toronto. K diskusím se připojilo také několik předních technologických společností, které přinášejí chytrá městská řešení a inovace, jako Google, Siemens či Mastercard s platformou City Possible, zatímco akademická sféra byla zastoupena Harvardovou univerzitou.

Městská společnost Operátor ICT, a.s., jež má na starosti testování a zavádění technologických inovací a chytrých řešení v našem hlavním městě, sdílela zejména poznatky z oblasti práce s městskými daty v souvislosti s dopravou a zdůrazňovala roli kvalitních dat při řízení města. Představila také projekt multimodálního dopravního systému. „Naše hlavní město představilo ostatním městům především naši práci v datové oblasti. Právě kvalitní městská data jsou zcela zásadním stavebním prvkem každého chytrého města. Ostatní evropská i světová města velice naši datovou platformu Golemio ocenila a doufám, že naše práce v Praze bude pro ostatní inspirací,“ shrnul pražský příspěvek do setkání generální ředitel městské společnosti Operátor ICT, a.s. Michal Fišer

Prosincové setkání, jež hostil Jamie Cudden, vedoucí dublinského Smart City programu, se věnovalo tématům městských dat a právní oblasti; sdílení dat se soukromými provozovateli dopravy; navazování spolupráce mezi městy a inovativním průmyslem; zapojením občanské společnosti či výzvám spojeným s kvalitním pokrytím měst internetem. Klíčové principy chytrých městských čtvrtí mohli účastníci a účastnice setkání zhodnotit v praxi návštěvou Smart Docklands district, moderní městské čtvrti vybudované v Dublinu, jež slouží jako „testbed“ pro zkoušení chytrých městských technologií a je sídlem různých startupů i velkých technologických firem, jakož i univerzitních kampusů. Umožňuje tak komunitní rozvoj spolupráce města, soukromého i akademického sektoru. Více se o tomto unikátním projektu dovíte zde: http://smartdocklands.ie/.  

Hlavním cílem setkání byla výměna zkušeností a nápadů a navázání kontaktů. Praha se tak svou účastí může stát součástí vědomostní sítě předních odborníků a odbornic v oblasti městských inovací a udržitelnosti. Více o sdružení 20-20 Cities naleznete na stránkách http://2020cities.com/. Organizátor setkání, platforma Cities Today, nabízí analýzy, komentáře a příklady dobré praxe týkající se udržitelného městského rozvoje na stránkách https://cities-today.com.