Praha představila na veletrhu Smart City Expo v Barceloně budoucnost městských inovací

5. 12. 2022
image-praha-predstavila-na-veletrhu-smart-city-expo-v-barcelone-budoucnost-mestskych-inovaci

 

Zástupci Prahy se zúčastnili světového veletrhu Smart City Expo World Congress v Barceloně. Mezi inovacemi přilákala pozornost návštěvníků především prezentace platformy Golemio, která analyzuje městská data pro další využití.

Pražský stánek, inspirovaný industriální historií Prahy, byl pojat jako platforma pro prezentaci inovativních projektů v oblasti smart city, které vznikly na území hlavního města Prahy. Zástupci hlavního města se akce zúčastnili ve spolupráci s agenturou CzechTrade a městskou společností Operátor ICT, a.s. 

Ekonomická diplomacie je důležitou součástí zahraničních vztahů města, naším dlouhodobým cílem je podporovat rozvoj znalostní společnosti a s ní související obory budoucnosti,“ řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Celkem osm společností, jejichž výběr zajistila agentura CzechTrade, představilo své produkty v oblasti analýzy kvality ovzduší, městských hydroponických systémů, chytré technologie pro rychlé opravy rozbité vozovky nebo inteligentní systémy osvětlení. Společně se zástupci firem se v Barceloně prezentovalo i Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, jejichž projekt S.A.W.E.R získal na loňském Expo v Dubaji hlavní cenu.

Městská společnost Operátor ICT, a.s. získala pozornost návštěvníků a dalších municipalit projektem datové platformy hl. m. Prahy Golemio, která je v kontextu využití městských dat unikátní. Je nástrojem pro sběr, uchování a následnou analýzu městských dat. Tým datových analytiků návštěvníkům barcelonského kongresu přiblížil a ukázal datové sady, které jsou do datové platformy, jež aktuálně čítá na 120 otevřených datových sad, začleněny.

„Prošli jsme každý kout výstavy, mluvili jsme s celou řadou zástupců měst, abychom si potvrdili, že právě Golemio je naprostou špičkou ve zpracování dat. Během expa v Barceloně se na jednom místě během tří dnů dozvíte vše o aktuálních trendech a vývoji v oblasti využívání chytrých technologií, sednete si k jednomu stolu, face to face, se zástupci Singapuru, Kanady a dalších vzdálených regionů, se kterými byste jen těžko navazovali kontakt. Právě proto jsem moc rád, že se nám společně s magistrátem povedlo zajistit Praze vlastní, skvěle vypadající expozici, a hlavně jsme měli příležitost celému světu ukázat, že Praha má co světu nabídnout,“ uvedl Petr Suška, člen představenstva Operátora ICT, a.s. a ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení.

Pražská expozice díky nastavené spolupráci mezi soukromým a akademickým sektorem přilákala velkou pozornost návštěvníků, mimo jiné i předsedy vlády Katalánska, Pereho Aragonèse nebo starostky města Barcelony, Ady Colau.

Z hlediska podpory podnikání a ekonomické diplomacie se jednalo o unikátní projekt, kdy město bylo hlavním promotorem akce za pomoci státní agentury CzechTrade. „Představení českých technologií pro udržitelný rozvoj měst a obcí nemohlo na Smart City Expo World Congress chybět. Naši exportéři realizují v této oblasti velmi zajímavé projekty. To jsme si ověřili již na světové výstavě EXPO v Dubaji nebo prezentací na výstavišti HUNGEXPO v Budapešti s projektem City For The Future, který agentura CzechTrade zastřešuje společně s MPO. Díky naší spolupráci s magistrátem měli exportéři zázemí v rámci expozice Praha a na základě synergie s Technologickým centrem Praha a Jihomoravským inovačním centrem mohli exportéři využít také speciální on-line B2B matchmaking platformu,“ uzavřel za CzechTrade Jan Špunda, specialista na podporu internacionalizace pro výrazně inovativní malé a střední podniky.

 

Fotografie z akce jsou k dispozici zde.