Praha předala Červenému kříži mobilní asistenční centrum. První v republice

21. 6. 2018
image-praha-predala-cervenemu-krizi-mobilni-asistencni-centrum-prvni-v-republice

Zajistit pomoc rodinám osob poškozených při mimořádné události je cílem takzvaného mobilního asistenčního centra. Specializované pohotovostní vozidlo dnes hl. m. Praha předalo Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Prahy 1. Na jeho pořízení poskytlo dotaci ve výši 2 470 000 korun.

foto1

„Při mimořádných událostech s velkým počtem zraněných osob se předpokládá, že se na místo nehody začnou sjíždět rodinní příslušníci, případně i občané cizích národností. Jejich snahou bude najít své příbuzné nebo čekat na jejich identifikaci. Za těchto okolností je možné na podnět koordinátora psychosociální pomoci a ve spolupráci s úsekem ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru a složkami IZS, dočasně zřídit asistenční centrum pomoci. Pro tento účel bude nyní sloužit vozidlo, které zajišťuje kompletní služby asistenčního centra od první minuty přistavení na místo zásahu. V případě potřeby nepochybně výrazně ulehčí činnost zasahujícím příslušníkům a současně podpoří a pomůže civilním osobám, jichž se události osobně dotknou. V hlavním městě i v celé republice dosud takovéto zařízení chybělo. Poskytnutí příspěvku města tedy Českému červenému kříži umožnilo realizovat pilotní projekt,“ uvedl Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality.

Asistenční centrum v mobilním dopravním prostředku zajišťuje veškeré potřebné funkce autonomně. Na rozdíl od asistenčních center ve stanech apod. není třeba provádět jejich instalaci, zajišťovat zdroj energie, vody nebo WC. Složky Integrovaného záchranného systému se proto mohou soustředit výhradně na plnění vlastních úkolů a rovněž tak samy využívat jeho zázemí. Ve vozidle je možno zajistit osobní hygienu (včetně sprchy např. pro osoby vyvedené ze zakouřeného prostředí, při povodních apod.), centrum umožňuje poskytovat i základní humanitární pomoc, informační služby jako vyhledání kontaktů na příbuzné, pojišťovny, zajištění náhradního ubytování, vyhledání spojení, konzultace s odborníky apod.

 foto2

„Vozidlo není připraveno na poskytování zdravotních služeb, naopak je záměrně koncipováno tak, aby vytvářelo uklidňující atmosféru, která umožní zklidnění klientů a vytvoření prostoru pro další služby,“ upřesnil jeho charakter Patrik Nacher, zastupitel hlavního města, který se účastnil slavnostního předání vozidla před Novou radnicí.

Pořízení asistenčního speciálu je inspirováno projektem Fire and emergency support realizovaným Britským červeným křížem, který má s využíváním takového mobilního centra dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Včasná a profesionální koordinace psychosociálních týmů prostřednictvím asistenčních center pomoci prokázala svoji významnou roli i při řešení následků živelních katastrof a teroristických útoků v zahraničí (Brusel 2016, Nice 2016, Londýn 2017 apod.).

foto3

Zdroj: MHMP