Praha na cestě k inovacím. Srdcem chytré metropole budou data

12. 3. 2018
image-praha-na-ceste-k-inovacim-srdcem-chytre-metropole-budou-data

Zdroj: EURO.cz

Tuto vizi začíná Praha postupně naplňovat. V roce 2017 schválilo vedení města historicky první dlouhodobou strategii v oblasti využívání moderních technologií ve veřejném prostoru.

„Chytré město pro mě znamená místo, které přináší i díky technologiím komfort svým obyvatelům. Lidé budou dostávat služby, na které jsou zvyklí ze soukromého života, třeba užitečné aplikace, kde si vyhledáte nejbližší volná parkovací místa, moderní platební systém ve veřejné dopravě, hustou síť nabíjecích stanic pro elektromobily… Technologie nám zároveň umožňují hospodárnější řízení města. Ať už mluvíme o plánování dopravy, energetických úsporách, nebo o efektivnějším rozhodování na základě analýzy dat. Zcela zásadní je také spolupráce s univerzitami, městskými podniky, městskými částmi a soukromým sektorem. Věřím, že takto brzy začneme dohánět jiné evropské smart metropole jako je Barcelona nebo Vídeň,“ přibližuje plány pro Prahu primátorka Adriana Krnáčová.

Naplňování Koncepce Smart Prague 2030 koordinuje městská společnost Operátor ICT. Na projektech Smart Prague se podílí řada institucí, od městských podniků jako jsou například Dopravní podnik hl. m. Prahy, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ROPID, po akademická pracoviště jako je ČVUT nebo Univerzita Karlova, až po jednotlivé městské části. Operátor ICT předkládá vedení města projektové záměry, o jejichž realizaci rozhoduje vždy Rada hlavního města Prahy nebo Zastupitelstvo.

„Rok 2018 pro nás bude milníkem. V loňském roce jsme intenzivně připravovali velké strategické projekty, které letos začneme spouštět. Jsem pevně přesvědčen, že zavádění moderních technologií do dnešních metropolí patří, jak nám to ostatně ukazují i příklady ze světa. Musí se tak ale dít efektivně a hospodárně. Proto také řadu projektů nejdříve testujeme v pilotním provozu, než je rozšíříme ve větším měřítku. Česká republika zatím bohužel v digitalizaci z hlediska veřejné správy zaostává. Chceme, abychom i díky Smart Prague přispěli k tomu, že tento nelichotivý trend obrátíme do pozitivní trajektorie,“ uvádí generální ředitel Operátora ICT Michal Fišer.

Na jaké oblasti zaměří Praha inovační aktivity v tomto roce? V polovině roku bude spuštěn projekt virtuální Lítačky, který usnadní cestujícím v pražské MHD a ve Středočeském kraji platbu jízdného. Nově budou rozšířeny možnosti platby o platební karty, IN kartu Českých drah a mobilní aplikaci. V oblasti mobility bude zahájena výstavba základní sítě pro nabíjecí stanice, která nabídne majitelům elektromobilů více lokalit pro středně rychlé a zejména rychlé nabíjení vozů.

Praha také otestuje digitální měření energií v jednom ze svých historických paláců, nájemníci budou mít online přístup k aktuální spotřebě všech energií v domácnosti. V neposlední řadě vznikne v prostoru Karlínského náměstí prototyp chytré čtvrti - úsporné veřejného osvětlení se senzory snímající data z okolí, s přístupem na Wi-Fi nebo s nabíjecími body pro elektromobily.

Klíčovým projektem celé Smart Prague koncepce je datová platforma. Půjde o jakýsi mozek všech inovačních projektů. Proč? V datové platformě se budou sbíhat a analyzovat data o chodu města. Takové jednotné prostředí v metropoli dosud neexistovalo. Využití datové platformy bude jak ze strany manažerů města, městských podniků, městských části, tak veřejnosti. Část dat bude poskytována ve formátu otevřených dat.

Díky těmto datům např. o dopravní situaci, volných parkovacích místech či stavu ovzduší, budou moci vznikat nové služby a aplikace, jejichž vývoje se budou moci ujmout firmy, start-upy, studenti, neziskové organizace…Tento unikátní projekt zajistí, že všechna relevantní městská data budou k dispozici na jednom místě a bude se s nimi moci pracovat tak, aby přinesly lepší služby pro Pražany.