Pracovní skupina Smart Prague se sešla již po 27.

15. 6. 2023
image-pracovni-skupina-smart-prague-se-sesla-jiz-po-27

14. června se uskutečnilo již 27. jednání Pracovní skupiny Smart Prague, které se jako tradičně věnovalo aktuálním událostem v oblasti Smart City projektů v Praze. Tato pracovní skupina pravidelně již od roku 2017 shromažďuje zástupce města, univerzit a městských společností, aby sledovali novinky a diskutovali o pokrocích v oblasti chytrých řešení pro hlavní město.

Pracovní skupina Smart Prague je klíčovým fórem pro spolupráci a koordinaci všech zúčastněných stran, které společně pracují na transformaci Prahy do chytrého a udržitelného města. Díky těmto jednáním je možné sledovat nejnovější trendy a diskutovat o konkrétních opatřeních, která přispívají k zlepšení kvality života obyvatel Prahy a efektivnosti veřejné správy.

Na včerejším jednání byly představeny nejnovější informace a plány týkající se rozvoje Smart City projektů v Praze. Pozornost byla věnována také prezentaci zástupců odboru evropských fondů Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP, FON), která se zaměřila na plánovanou 2. výzvu projektů v oblasti budování a rozvoje konceptu Smartcities. Tato výzva bude klíčovým nástrojem pro podporu projektů, které využívají sítě a technologie 5G.