Operátor ICT je transparentní městskou společností, získal unikátní certifikát

6. 11. 2022
image-operator-ict-je-transparentni-mestskou-spolecnosti-ziskal-unikatni-certifikat

Může být městská společnost transparentní? Pražská společnost Operátor ICT (OICT), jejímž jediným akcionářem je hlavní město Praha, jde příkladem. V průběhu čtyřletého období tato městská firma zavedla mnoho nástrojů otevřeného hospodaření a prevence korupce a stala se tak nejtransparentnější městskou společností. Toto bylo završené získáním certifikace ISO 37001 (Anti-bribery management systems – ABMS).

Z Operátora ICT se za čtyři roky stala výkladní skříň průhledného hospodaření. Tato městská firma přijala za své mnohé zásady, které vedou k hospodárnému nakládání s veřejnými prostředky v souladu s veřejným zájmem. Přál bych si, aby se podobná pravidla podařilo v budoucnu prosadit i v dalších městských společnostech. Nevidím důvod, proč by tomu tak nemělo být, když v Operátoru ICT fungují bez problému,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Celkově byly během posledních let v OICT zavedeny zejména následující nástroje transparentnosti:

  1. Implementace ISO 37001 – systém protikorupčního managementu. Společnost OICT patří mezi první městské a státní společnosti, která získala certifikaci na systém protikorupčního managementu.
  2. Otevřené soutěže veřejných zakázek malého rozsahu s hodnotou nad 500 tisíc korun bez DPH nad rámec zákonných povinností. Kdokoliv, kdo splní příslušné podmínky, se tak může ucházet o zakázky malého rozsahu.  Informace o tomto druhu veřejných zakázek zveřejňuje OICT na svém profilu zadavatele: zakazky.operatorict.cz.
  3. Zveřejňování seznamu přijatých faktur. Kdokoliv se tak může podívat, za co OICT utrácí peníze.
  4. Zavedení etické linky pro nahlašování potencionálního nezákonného chování v OICT.
  5. Zveřejňování v registru smluv i objednávek pod 50 000 Kč.
  6. Zveřejňování dat o zadaných veřejných zakázkách formou jednoduchého interaktivního přehledu v rámci datové platformy OICT Golemio a rovněž jako opendata. Kdokoliv si snadno dohledá zadané zakázky například dle druhu zadávacího řízení nebo si zvolí vlastní filtrování, třeba přehled o veřejných zakázkách podle počtu obdržených nabídek a dodavatelů, kteří se do zadávacího řízení přihlásili.
  7. Veřejná politika odměňování představenstva a dozorčí rady. Každý se tak na webu může podívat na pravidla, podle kterých jsou členové orgánů společnosti odměňováni.
  8. Veřejné smlouvy o výkonu funkcí představenstva a dozorčí rady.
  9. Veřejné  zápisy ze zasedání dozorčí rady společnosti.
  10. Veřejné zprávy o činnosti představenstva.  

Operátor ICT ukazuje, že kde je k transparentnosti vůle, tam je cesta, a to i u veřejně vlastněných obchodních společností. Nevím o žádné jiné městské společnosti v Česku, která zveřejňuje seznam přijatých faktur a zadaných zakázek s tak detailními informacemi nebo která tak podrobně informuje o odměnách členů představenstva,“ říká radní pro oblast transparentnosti Adam Zábranský.

Transparentnost je jednou ze základních hodnot společnosti OICT, a tak je pro nás zcela zásadní poskytovat informace zejména z oblasti veřejných zakázek a financí a uplatňovat protikorupční řízení. Stojíme si za tím, že veřejnost má právo vědět, jak s veřejnými prostředky nakládáme. Jsme městská společnost, tedy společnost, která pracuje pro město a jeho občany, a průhledné hospodaření považujeme za běžnou věc. Navíc díky transparentnosti, která znesnadňuje korupční jednání, máme v ruce silný protikorupční nástroj. Proto logickým krokem bylo, že jsme se rozhodli soubor našich nastavených protikorupčních procesů podrobit kontrolnímu auditu, jehož výsledkem bylo získání certifikace dle ISO 37001,“ zdůrazňuje člen představenstva OICT Matej Šandor, který má ve společnosti na starosti řízení úseku financí, služeb a rozvoje obchodu. Dodává, že OICT v nastaveném trendu otevírání dat veřejnosti a jejich sdílení bude pokračovat, aby si jako městská firma udržel náskok v procesu transparentnosti a byl přípraven na případný zvyšující se zájem veřejnosti o fungování veřejných společností nebo příchod nové legislativy řešící informační povinnost.

Posláním OICT je být transparentním rozhraním mezi veřejnoprávním a komerčním světem. To s sebou nese aspekty jak obchodně strategické, personální, technické v oblasti standardů a nejlepší praxe provozu, tak i v neposlední řadě aspekty finanční a legislativní,“ dodává předseda představenstva a generální ředitel OICT Tomáš Barczi.