OICT se významně podílel na aktualizaci koncepce rozvoje a zajištění provozu Městského kamerového systému hlavního města Prahy

29. 9. 2022
image-oict-se-vyznamne-podilel-na-aktualizaci-koncepce-rozvoje-a-zajisteni-provozu-mestskeho-kameroveho-systemu-hlavniho-mesta-prahy

Městská společnost Operátor ICT (OICT) dodala odboru informatických činností hlavního města Prahy poradenské služby, jejichž cílem bylo významně aktualizovat dokument Koncepce Městského kamerového systému hlavního města Prahy.

Aktualizací koncepce, kterou schválila Rada hlavního města Prahy začátkem září, získává metropole strategický dokument reflektující současný evropský přístup ke správě městských kamerových bezpečnostních systémů. Ten je založen na vyvážení zájmů subjektů osobních údajů, bezpečnostních orgánů státu a dalších oprávněných uživatelů systému,“ říká generální ředitel OICT Tomáš Barczi a doplňuje: „Naši specialisté využili ve prospěch města znalosti koncepcí jiných významných evropských měst a zkušenosti s implementací legislativy upravující provozování rozsáhlých kamerových systémů monitorujících veřejná prostranství a informačních systémů.“

Koncepce zdůrazňuje význam ochrany soukromí práv Pražanů, návštěvníků Prahy a technických opatření pro zajištění ochrany dat. Bezpečnost občanů a návštěvníků je pro hl. m. Prahu na prvním místě, stejně jako právo na informace, i proto je dokument volně přístupný.

Koncepce vytváří také podmínky pro odstranění a zamezení vzniku jevu vendor-lock in v pražském městském kamerovém systému u dodavatelů hlavního města.