OICT je první společností v Česku, která zveřejňuje seznam faktur

9. 10. 2022
image-oict-je-prvni-spolecnosti-v-cesku-ktera-zverejnuje-seznam-faktur

Městská společnost Operátor ICT (OICT) udělala další významný krok pro zvýšení transparentnosti svého hospodaření. Poté, co v srpnu jako první městská společnost v Česku zveřejnila data o zadaných veřejných zakázkách, nyní zveřejnila i seznam přijatých faktur. Veřejnost se tak jednoduše dozví, jakým dodavatelům platí kolik peněz.

„Je běžné mluvit o nutnosti transparentního hospodaření města, ale Operátor ICT ukazuje, že i hospodaření městem vlastněných obchodních společností může být transparentní. A to je skvělá zpráva. Městské společnosti v Praze totiž ročně hospodaří dohromady s desítkami miliard korun. Veřejnost má právo vědět, jak s těmito veřejnými prostředky nakládají. Transparentnost je zásadním protikorupčním nástrojem, který má preventivní účinky. Proto ji zastupitelstvo v čerstvě schválené protikorupční strategii požaduje po všech městských společnostech. Nyní je na představenstvech jednotlivých firem, aby Operátora ICT co nejdříve dohnala,“ shrnuje radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Operátor ICT již zavedl všechna opatření v oblasti boje proti korupci, která po městských společnostech požaduje zastupitelstvo hl. m. Prahy v nové protikorupční strategii schválené letos v září (body 28-33, kromě bodu 30, který se na OICT nevztahuje). Má veřejnou politiku odměňování a představenstvo je odměňováno na základě plnění konkrétních úkolů (KPI), zveřejňuje všechna relevantní data o zadaných veřejných zakázkách od hodnoty 500 tisíc Kč, a to na portálu otevřených dat i v aplikaci Golemio, dále byli členové představenstva vybráni v otevřeném výběrovém řízení a v neposlední řadě také společnost získala certifikaci protikorupčního systému dle normy ISO 37001.

Máme za to, že transparentnost má být u společností, které hospodaří s veřejnými prostředky, samozřejmostí. Jsme rádi, že jsme se stali první městskou společností, která začala zveřejňovat seznam přijatých faktur. Otevřenost je totiž jednou ze základních hodnot naší společnosti. Pomáhá předcházet i protikorupčnímu jednání. Věříme i tomu, že veřejnost má mít volný přístup k informacím jak z oblasti veřejných zakázek a uzavřených smluv, tak i o proplacených fakturách. Záleží nám na tom, aby lidé měli přehled o tom, za co vydáváme peníze,“ uvádí generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

Operátor ICT ale činí kroky v oblasti transparentnosti i významně nad rámec protikorupční strategie. Na základě výzvy Rady hl. m. Prahy z května 2021 otevřeně soutěží zakázky už od hodnoty 500 tisíc Kč. Nad rámec zákona o registru smluv od srpna 2022 zveřejňuje i smlouvy s hodnotou pod 50 tisíc Kč. A dalším takovým krokem je právě i aktuální zveřejnění seznamu faktur.

V září jsem vyzval představenstva všech městských společností, aby na portálu otevřených dat začala zveřejňovat seznam přijatých faktur a data o zadaných veřejných zakázkách. Je to důležité pro obnovení důvěry Pražanů po kauze Dozimetr. Operátor ICT byl první městskou společností, která na tuto výzvu reagovala. Očekávám, že další budou následovat,“ doplňuje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.