OICT a ČVUT podepsaly memorandum o spolupráci

25. 9. 2022
image-oict-a-cvut-podepsaly-memorandum-o-spolupraci

Vzájemná podpora v oblasti městských inovací, především pokud jde o inteligentní a udržitelnou mobilitu. To je téma dlouhodobé spolupráce, na které se dohodli zástupci pražské městské společnosti Operátor ICT (OICT) a Fakulty dopravní ČVUT v Praze (FD ČVUT).

Memorandum podepsali v úterý 20. září děkan FD ČVUT Ondřej Přibyl a ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení OICT Petr Suška a slibují si od něj efektivnější spolupráci při přípravě společných mezinárodních projektů, vzájemné sdílení zkušeností s městskými inovačními projekty a možnost zapojení doktorských studentů.

Tento typ vzájemné spolupráce je obzvlášť velmi cenný a žádaný a pro všechny partnery přínosný. OICT může univerzitě zprostředkovat například data a informace o reálných problémech z městského prostředí, které by měly být podnětem pro další výzkum. Naopak od FD ČVUT získáme poznatky a analytické kompetence, které jsou následně uplatnitelné v praxi. Společně pak budeme mapovat zahraniční řešení a trendy a zapojovat studenty do řešení konkrétních výzev města. Budeme se podílet na přípravě a realizaci výzkumných a inovačních projektů, zintenzivníme participaci na projektech mezinárodní spolupráce,“ říká Petr Suška.

V memorandu se nezapomíná ani na spolupráci v oblasti transferu technologií, sdílení informací o dostupných technologiích, kapacitách a nových trendech, spolupráci při testování nových technologií a řešení v reálných podmínkách města a rozvoj modelu „městské laboratoře“, např. v rámci projektového ekosystému Chytrá Evropská. To vše se zapojením studentů a mladých výzkumníků.