Města budoucnosti: unikátní publikace s přispěním vedoucího manažera Operátora ICT

1. 2. 2018
image-mesta-budoucnosti-unikatni-publikace-s-prispenim-vedouciho-manazera-operatora-ict

V tuzemských knihkupectví je nově v prodeji rozsáhlá česká publikace o konceptu Smart Cities a jeho praktického zavádění do městského prostoru. Na knize se podílel kolektiv renomovaných autorů z akademické sféry i praxe. Mezi autory najdeme jména jako Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní ČVUT, nebo Vladimír Mařík, ředitel Českého institutu informatiky a kybernetiky ČVUT. Na knize se podílel také ředitel divize Smart Prague Operátora ICT Vladimír Zadina. Kniha se věnuje zavadění moderních technologií do ulic města z různých pohledů, včetně urbanismu, bezpečnosti, sdílené ekonomiky a čtvrté průmyslové revoluce. Obsahuje také konkrétní ukázky vybraných oblastí, ve kterých lze inovace využít. Mezi nimi jsou mimo jiné kybernetická infrastruktura, energetika, mobilita a logistika, inteligentní budovy nebo vodní hospodářství.