Kolo a virus: Díky měření dat o intenzitě cyklistické dopravy víme, jaký vliv mělo vyhlášení nouzového stavu na počet cyklistů v Praze.

13. 5. 2020
image-kolo-a-virus-diky-mereni-dat-o-intenzite-cyklisticke-dopravy-vime-jaky-vliv-melo-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-na-pocet-cyklistu-v-praze

Zatímco ulice a náměstí hlavního města v posledních týdnech zejí prázdnotou, o vyjížďku na kole je oproti předchozím rokům nebývalý zájem. Vyplývá to z údajů společnosti OICT, které ukazují, že na intenzitu cyklistické dopravy v Praze „doba koronavirová“ negativní vliv rozhodně nemá.

Sběrem dat o intenzitách cyklistické dopravy pro hl. město Prahu se společnost Operátor ICT, a. s., (OICT) na vybraných cyklostezkách v Praze zabývá od roku 2018. 

Informace o detekcích počtu jízd cyklistů jsou ze sčítačů odesílané v pětiminutových intervalech a každá lokalita umí rozlišit směr jízdy cyklistů. 

OICT zajištuje sběr dat a ukládá je do datové platformy hl. města Prahy Golemio, kde zůstávají k dispozici ve formě otevřených dat všem potenciálním uživatelům a veřejnosti. Hlavním uživatelem kromě veřejnosti je odbor dopravy MHMP, nadále s daty pracují také specialisté na dopravu ze společnosti TSK. 

Cyklosčítače pomáhají sledovat zátěže cyklistické infrastruktury v určitých bodech zájmu na konkrétních cyklostezkách. Celkově narostl počet sčítacích míst z předloňských 26 na aktuálních 29 sledovaných lokalit. 

Tento nástroj může přiblížit vývoj v cyklodopravě, a poskytnout tak hodnotný podklad pro další rozhodování o rozvoji tohoto udržitelného způsobu městské přepravy. 

Jako zajímavá ukázka toho, jak lze s daty pracovat, mohou posloužit vybraná data z uplynulých 3 měsíců. Běžný trend jarního nárůstu detekcí cyklosčítači byl letos ovlivněn usnesením vlády ČR, v rámci kterého byl 12. března 2020 vyhlášen nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaným jako SARS CoV-2).  Jaký vliv mělo vyhlášení nouzového stavu na cyklistickou dopravu v Praze ve sledovaných lokalitách ve srovnání s předchozím rokem?

Níže uvedený příklad možné vizuální interpretace dat představuje sumy počtu detekcí cyklistů z 21 sledovaných lokalit k danému dni ve srovnání shodných období dvou po sobě jdoucích let, tedy let 2019 a 2020. Ke konkrétnímu datu z roku 2020 bylo připojeno srovnání ze shodného kalendářního dne odpovídajícího danému týdnu v předchozím roce s ohledem na běžné rozdíly v pracovní dny a o víkendech (tedy např. k prvnímu pondělí v březnu 2020 jsme vztáhli údaje z prvního pondělí v březnu 2019, atp.).  Přestože je aktuálně v Praze celkově sledováno 29 zájmových lokalit, v létě 2019 byly dokončeny instalace a deinstalace některých sčítačů a lokality změněny, přesunuty či zcela nově vybaveny sčítači. S ohledem na meziroční srovnání byly vypuštěny lokality, které ve stejném období v roce 2019 neexistovaly či ještě nesčítaly. V případě dílčích výpadků byla za účelem této praktické ukázky chybějící data nahrazena korekcí o průměrné hodnoty. Osa x níže uvedených grafů reprezentuje jednotlivé dny v daném měsíci, na ose y je jsou uvedeny hodnoty odpovídající celkovému počtu detekcí v součtu z vybraných cyklosčítačů.

graf únor

graf březen

Pro ilustraci začínáme s porovnáním ještě únorových dat před vyhlášením nouzového stavu. Zde je nejprve patrný vyšší provoz v roce 2020, pravděpodobně s ohledem na celkově teplejší zimu a přijatelnější podmínky pro jízdu na kole, a tedy pozvolnější start sezóny v roce 2019. Nicméně tento trend se, jak se zdá, otočil v druhé polovině měsíce.

graf duben

Graf srovnávající březnové údaje již vykazuje, až na pár výjimečných dní, nárůst provozu v meziročním srovnání ve prospěch roku 2020, a to pravděpodobně i díky vyhlášení nouzového stavu. Nápadně rozdílný údaj o intenzitě ve srovnání první jarní soboty (21. 3. 2020 – ekvivalentně 23. 3. 2019) lze přisoudit také počasí. Letos nás první jarní sobota přivítala teplotami okolo 6 °C a deštěm, v roce předešlém se jednalo o slunečný den s teplotami okolo 17 °C. 

 

Duben, jak ilustruje poslední graf, se nesl v duchu znatelně většího provozu cyklistů v roce 2020 ve srovnání s rokem předcházejícím. Lze předpokládat, že znatelně větší počet lidí využíval díky vyhlášenému nouzovému stavu tento způsob dopravy jako preferovaný dopravní prostředek na cestu do a z práce a taky o víkendech jako jednu z nevelkého množství forem trávení volného času, které bylo možné realizovat. 

 

Další informace o cyklosčítačích, včetně dostupné vizualizace dat z aktuálního dne ze všech 29 aktuálních lokalit, jsou k nalezení na stránkách datové platformy hl. m. Prahy – Golemio, viz: golemio.cz/cs/node/22#cykloscitace

Informace o projektu na stránkách smartprague.eu: smartprague.eu/projekty/sledovani-intenzity-cyklisticke-dopravy-cykloscitace

Zdroj open dat: opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace