Kdy a kde je největší pohyb pěších a cyklistů? Úřad MČ Praha 7 o tom má přehled

12. 6. 2022
image-kdy-a-kde-je-nejvetsi-pohyb-pesich-a-cyklistu-urad-mc-praha-7-o-tom-ma-prehled

Dalším z projektů konceptu Smart Cities v metropoli je projekt Úřadu městské části Praha 7, díky kterému vedení úřadu průběžně získává anonymizovaná data o intenzitě pěší a cyklistické dopravy na svém území např. v parcích a dětských hřištích a na kterém se podílel tým Smart Prague.  

Jedním z výstupů projektu Monitoring intenzity pěších a cyklistické dopravy na veřejných prostranství dětských hřišť a parků je sběr dat, která jsou relevantní pro účely územního plánování a rozvoje území, úpravy infrastruktury či modelování pěší dopravy. Tato data mohou být využita i pro modely vztahující se k bezpečnosti a krizovému řízení nebo optimalizaci investic do úprav a správy veřejných prostranství, dětských hřišť a parků. Díky sběru relevantních dat si může městská část ověřit úspěšnost svých projektů zaměřených na revitalizaci vybraného území. Příkladem může být zohlednění dat ve fázi projektové přípravy revitalizace parku U Vody, která se mimo jiné zabývala využíváním jednotlivých vstupů do parku. Dalším příkladem je dětské hřiště Sedmikráska, o kterém má nyní městská část přehled, jaké je jeho vytížení během dne.

 

Intenzitu pěších, cyklistů, in-line bruslařů, jezdců na koních monitorují snímače instalované u vstupů na vybraná dětská hřiště a do parků. Tyto senzory se směrovým rozlišením pohybu a pyroelektrickou technologií sčítání fungují na rozdílnosti teplot lidského těla a okolního prostředí. Tato technologie je světově široce používaná a ověřená. Jedná se o jednu z nejrozšířenějších technologií pro monitoring pěších nejen ve městech, ale i v přírodním  prostředí, kde je minimální provoz automobilů. Výhodou sčítačů je, že je lze podle potřeby instalovat na další místa a ty pak monitorovat. Vhodný výběr lokality a konkrétního místa instalace senzorů minimalizoval riziko poškození.

 

Vedení MČ Praha 7 získává prostřednictvím sběru dat nové poznatky, které mu umožní chytře a efektivně navrhovat změny v projektech a předcházet neosvědčeným řešením, ať už se bude jednat o celkovou revitalizaci dotčeného veřejného prostranství, či jen o drobné změny, např. o umístění nového herního prvku, umístění dosud chybějícího zázemí.

 

Již dříve MČ Praha 7 spolupracovala s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a týmem Smart Prague z OICT na projektu systému monitoringu návštěvnosti veřejných prostranství, který se soustředil na zmapování dostupných technologií a následně na otestování systému v konkrétních vytipovaných lokalitách na Praze 7 a v Pražské památkové rezervaci. Oba projekty byly vzájemně koordinovány, spolupráce s týmem Smart Prague z OICT dále pokračovala.